Soutěž

Vážené sestry, milé čtenářky,

v letošním roce zahajujeme další, už šestý ročník vědomostní soutěže pro sestry s názvem Osm kol. Sponzorem soutěže je tentokrát firma Johnson & Johnson, s. r. o. Z její dílny budeme v časopisu postupně publikovat odborné příspěvky, ve kterých najdete odpovědi na soutěžní otázky.

Pravidla soutěže

Osm kol je odborná soutěž, které se mohou zúčastnit pouze zdravotní sestry. V každém čísle tohoto ročníku najdete kupón, který je potřeba správně vyplnit a ve stanoveném termínu zaslat do redakce.

V každém z osmi základních kol bude devíti vylosovaným účastnicím poskytnuta cena z produkce sponzorské firmy (kosmetický balíček) v hodnotě 350 Kč. Jména výherkyň budou průběžně zveřejňována v časopise.

Všechny soutěžící, tedy i ty, které v jednotlivých kolech nevyhrály, ale správně odpověděly, postupují do závěrečného kola. V něm bude vylosováno 50 sester, které budou pozvány na předvánoční slavnostní setkání se zástupci sponzora soutěže, vedením vydavatelství časopisu a s redakcí Sestry. V průběhu programu s pohoštěním bude vylosována hlavní výherkyně, která obdrží dárek v hodnotě 3 000 Kč. Dále si každá účastnice odnese drobný dárek v hodnotě cca 100 Kč.

A naše doporučení: Zúčastňujte se co možná největšího počtu kol! Vaše šance na hlavní výhry vzrostou.

Zkuste štěstí!

Vaše redakce

Vítězky soutěže se sešly u Kolowrata

V týdnu před vánočními svátky se v pražské historické vinárně U Kolowrata sešly výherkyně 5. ročníku odborné soutěže Osm kol. Firma Hartmann-Rico, a. s., která byla sponzorem soutěže, vyhodnotila nejlepší odpovědi a třem sestrám věnovala z vlastní produkce digitální tonometr. Ostatní si odvezly domů kromě dojmů ze vzájemného setkání balíčky s kosmetikou a se zábavnou i odbornou literaturou.

V úvodní, formálnější části setkání vyslechly přítomné sestry mnoho přání do nového roku. Jednatel vydavatelství Strategie Praha, s. r. o. JUDr. Ivan Chocholouš ocenil práci sester jako profesní skupiny. Zástupci firmy Hartmann-Rico Irena Pejznochová a ing. Tomáš Vican informovali sestry o nejnovější produkci společnosti, určené pro sestry, poté sestrám popřál do nového roku předseda Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče RNDr. Jiří Schlanger. Sestry měly možnost popovídat si i s tvůrci časopisu Sestra, zástupci redakce, předsedkyní redakční rady Doc. Martou Staňkovou, hlavní sestrou ministerstva zdravotnictví Jindrou Pavlicovou a dalšími hosty.

  1. jš –

Foto Vladimír Brada

Ohodnoťte tento článek!