Soutěž 8 kol

Opomíjené diagnózy ve stáří

Ambulance pro poruchy paměti 3. LF a FNKV ve spolupráci se sdružením Hestia vydala koncem loňského roku publikaci Opomíjené diagnózy ve stáří. Tři útlé sešity jsou určené hlavně praktickým lékařům. Uvítají je však i zdravotní sestry a sociální pracovnice jako užitečnou pomůcku při orientačním vyšetření demence a deprese.

1. Sešit: Orientační vyšetření: Deprese a demence v ordinaci praktického lékaře

2. Sešit: Orientační vyšetření kognitivních funkcí ve starším věku. Mini – Mental – State dle Folsteina

3. Sešit: Orientační škála deprese. Zkrácená verze dle Yesavage.

Publikaci Opomíjené diagnózy ve stáří připravila a sestavila v rámci projektu MZ ČR NPV MUDr. Tamara Tošnerová. Objednat si ji můžete u autorky písemně na adrese Ambulance pro poruchy paměti, FNKV, Šrobárova 50, 100 34 Praha 10 nebo na e-mailové adrese: tosner@fnkv.cz n

Ohodnoťte tento článek!