Špatné zacházení se seniory a násilí v rodině

Příručka je pokračováním „edice“ Ambulance pro poruchy paměti určené pečujícím. Po Příručce pečovatele určené rodinným příslušníkům vydáváme opět s občanským sdružením HESTIA titul určený tentokrát profesionálním pečovatelům. Struktura příručky je podobná, na americký překlad upravený na naše poměry navazují české reálie připravené ve spolupráci s Českým helsinským výborem, s komentářem Institutu pro kriminologii a sociální prevenci, s úvodem lékaře subkatedry geriatrie IPVZ a závěrem právníka české lékařské komory.

Jedná se o prvního průvodce v České republice, který seznamuje zdravotníky s problematikou zneužívání a zanedbávání starého člověka, a to jak z hlediska mezinárodního srovnání, tak i domácích zkušeností pracovišť, které se problematikou zabývají či mají s ní zkušenosti.

Publikace popisuje zanedbávání staršího člověka ze strany rodiny, uvádí jeho příčiny a příznaky, odpovídá na běžné otázky a uvádí možnosti, kterých v případech zneužívání seniora v České republice lze využít. Součástí příručky je i adresář, kam je možno jak z hlediska zdravotníka, tak oběti se obrátit o pomoc.

MUDr. Tamara Tošnerová

Ambulance pro poruchy paměti

Ústav lékařské etiky 3. LF UK Praha

Projekt je podporován MZ ČR v rámci Národního plánu vyrovnání příležitostí C/101. Zájemci o publikaci, kterou zasíláme zdarma, si mohou psát na adresu: MUDr. T. Tošnerová, ÚLE 3. LF UK, Ruská 87, 100 00 Praha 10; případně na e-mail: tosner@fnkv.cz

Ohodnoťte tento článek!