Specializovaná sesterská péče při podávání chemoterapie u pacienta s kolorektálním karcinomem

Na naše lůžkové oddělení přicházejí pacienti k chemoterapii podávané jednak adjuvantně, jednak (většina) v pokročilém stadiu nemoci, k paliativní léčbě. Základem chemoterapie v léčbě kolorektálního karcinomu je cytostatikum 5-fluorouracil. Toto cytostatikum se pak v kombinaci s Leucovorinem a jinými léky aplikuje v různých chemoterapeutických režimech, podle stadia onemocnění.

De Gramontův režim

Jeden z režimů paliativní chemoterapie první řady u pokročilých kolorektálních karcinomů je De Gramontův režim. Na postupu aplikace tohoto režimu chceme ukázat rozsah specializované ošetřovatelské péče sester vedoucí ke zlepšení kvality péče o pacienty. De Gramontův režim spočívá v podání vysokých dávek Fluorouracilu a Leucovorinu, a to následujícím způsobem:

– Leucovorin v infúzi na 2 hod. i. v.

– Fluorouracil – 1. část aplikována jako bolus a 2. část v kontinuálním podání na 22 hodin.

Celé podání se opakuje druhý den. Pacient dostává chemoterapii nepřetržitě 48 hodin. Interval mezi jednotlivými cykly léčby je 14 dnů.

Na kontinuální podání Fluorouracilu můžeme na našem oddělení používat tři druhy přenosných pump: Mechanickou – springfusor, GRASBY pumpu a digitální pumpičku PPS 900 1S. U tohoto režimu se nám velmi osvědčila přenosná digitální pumpa české výroby zn. PPS 900 1S. Nejdříve jsme měli na oddělení dva tyto dávkovače, ale pro De Gramontův režim jsme je nemohli používat, pumpa byla zavedena nejvíce na 20ml stříkačku. U tohoto režimu je však dávka větší než 20 ml. U režimů, kde se používaly menší dávky cytostatika, byla pumpa naprosto přesná, proto jsme navrhli firmě, aby o tomto problému přemýšlela. Nakonec vznikla nová pumpa, která splňuje naše požadavky, dá se nastavit i na inj. stříkačku s obsahem 30 ml, a navíc je poháněna akumulátorovými bateriemi. Pumpa je velmi účinná, spolehlivá, přesná a navíc s ekonomickým provozem. Manipulace s ní není složitá.

Použití přenosné pumpy

Pumpičku nastavíme na plánovaný režim. Možnosti jsou tři. U nás používáme režim, kdy nastavujeme:

– druh a velikost inj. stříkačky

– množství v ml za hodiny (pro nás tzn. 22 hod.).

Po ověření nastavených údajů na displeji pumpu uvedeme do chodu. Naše sestry se lehce učí ovládat její nastavení a spuštění. V případě potřeby není problém uvést pumpičku do chodu podle písemného návodu.

Při této chemoterapii, vzhledem k vysokým dávkám Fluorouracilu a krátkým intervalům mezi jednotlivými cykly léčby, dochází často k brzkému poškození periferního žilního systému. Většina pacientů, kteří s touto léčbou začínají, byla už dříve chemoterapií léčena a v této době již mají periferní žilní systém značně poškozen. Proto často lékaři přistupují před touto léčbou nebo během ní k zavedení trvalého kavakatetru napojeného na podkožně implantovaný port. Do portu používáme speciální jehly, které ke kůži fixujeme náplastí. Samotná manipulace s podkožním portem, při dodržení všech pravidel pro používání těchto portů, je jednoduchá.

Pacient s kavakatetrem

V našem ústavu je pacientům při implantaci tohoto portu vystavena průkazka „Podkožní cévní port“. Tuto průkazku mají trvale u sebe. Každý proplach a i. v. aplikace do portu je zapsána pacientovi do průkazky, kromě toho má v chorobopise zavedený list jen k tomuto kavakatetru, do kterého se každá manipulace s portem také zapisuje. Péče o tento kavakatetr s podkožním portem a písemná dokumentace k němu je též důležitou součástí práce sestry v péči o tyto pacienty. Funkčnost portu zajišťujeme řádným proplachem – heparinovou zátkou. Podkožní port je jak pro pacienta, tak pro ošetřující personál velkým ulehčením a velkým pomocníkem v léčbě. Odpadají problémy s „špatnými“ žilami.

Vzhledem ke 14denním intervalům mezi jednotlivými cykly léčby pacient stále střídá pobyt doma s pobytem v nemocnici. Hospitalizace je ale krátkodobá a léčba ho většinou nezatěžuje nevolností ani jinými výraznými vedlejšími účinky léčby, zvlášť pokud má implantovaný i. v. port. Nezaznamenali jsme také ani výraznější problémy psychosomatického rázu, vyvolané podáním tohoto režimu chemoterapie.

Přenosný dávkovač – pumpu – nosí pacient během léčby v látkovém pouzdře, zavěšeném na krku. Na lůžku odkládá pumpičku vedle sebe. Konec aplikace ohlásí sama pumpička, není potřeba žádné hlídání. Též napojení do portu přes infúzní spojovací hadičku je bezproblémové, stačí běžná fixace náplastí, nestává se nám, že by jehla během 48hodinového podávání chemoterapie se uvolnila, vysunula z portu či jinak se stala nefunkční. Dá se říct, že pacienti jsou během celých dvou dní a dvou nocí v pohodě, plně mobilní. Léčba tímto způsobem je zatěžuje minimálně.

A tak se každých 14 dní, které utečou jako voda, vítáme na našem oddělení vesele znova. n

Ilustrační foto Vladimír Brada

Ohodnoťte tento článek!