Specifika anestezie v dětském věku na ORL

Nejčastější operace, při kterých se podává anestezie dětem, jsou extrakce nosních a krčních mandlí, korekce uší, ušní operace, operace tumorů a extrakce cizího tělesa.


SOUHRN: Autorka v příspěvku popisuje práci anesteziologické sestry zejména při endoskopických extrakcích mandlí u dětí. Asistence sestry pomůže zaručit bezpečnost, bezbolestnost a komfort operačního výkonu. Sestra také věnuje velkou pozornost dítěti z hlediska psychologického, aby zmírnila jeho strach, úzkost a vytvořila optimální podmínky pro zákrok.
Klíčová slova: anestezie, extrakce mandlí, dětský pacient, intubace, operační zákrok


Mezi dospělým a dětským pacientem jsou značné odlišnosti, a to jak anatomické, tak patofyziologické.

Anatomické rozdíly: Děti mají hrudník menší, mezižeberní svaly jsou slabé, dýchání se uskutečňuje téměř výhradně bránicí. Hrtan je kratší, podslizniční tkáně je více, což značí, že se tam může snáze vytvořit otok a způsobit obstrukci. Žíly bývají tenké, nepřístupné, uložené v tuku.

Patofyziologické rozdíly: U dětí vznikají častěji během anestezie křeče. Centrální nervová soustava je dráždivější než u dospělých, a proto je citlivější na škodlivé vlivy.

Příprava dítěte na anestezii

Pohovor s dítětem před zákrokem vedeme nejlépe v přítomnosti rodičů. Hovoříme s ním jasně a srozumitelně, vysvětlíme mu každou proceduru, kterou budeme vykonávat. Dovolíme vzít si na sál oblíbenou hračku. Dítě musí být nalačno, premedikaci podáváme lžičkou v glukózovém roztoku. Po uložení na operační stůl zahájíme anestezii bez zbytečného zdržování.

Operační sál

Sestra má připravený anesteziologický přístroj, centrální rozvod kyslíku a vzduchu, tlakovou láhev s rajským plynem, tvářové masky, nosní a ústní vzduchovod, antibakteriální filtry, monitor vitálních funkcí (TK, P, D, EtCO2, SaO2), fonendoskop, anestetický stolek s léky a anestetiky, infuzní roztoky, rukavice, Magillovy kleště, Mesocain gel, leukoplast, kanyly různé velikosti, laryngoskop, odsávačku, pomůcky k zajištění žilního přístupu. Z dokumentace je potřebný anestetický záznam, dotazník před anestezií, pověření na intravenózní aplikaci léků, zdravotní a ošetřovatelskou dokumentaci.

Postup při intubaci

Podle požadavků operatéra volíme buď nazální intubaci, endotracheální intubaci, intubaci videolaryngoskopem, nebo laryngeální maskou. Při tomto výkonu mohou vzniknout různé komplikace, např. obstrukce kanyly, intubace do ezofagu, poranění či ruptura trachey, poranění rtů, zubů a sliznice horních dýchacích cest, pooperační bolesti krku, pooperační stridor, edém sliznic nebo náhodná extubace.

Zajištění dítěte během operačního zákroku

Dítě ukládáme na zahřívací podložku, teplota na sále má být nad 23 °C, podáváme ohřáté infuzní roztoky. Oči ošetřujeme kapkami nebo mastmi. Při těchto operacích dáváme pozor na extrémní polohy – zejména hlavy. Dítě udržujeme zakryté. Monitorujeme fyziologické funkce přístroji: FiO2, SaO2, EtCO2, EKG křivku, TK, P, D, taktéž jej monitorujeme klinicky. Všímáme si barvy kůže a sliznic, kontrolujeme pulz, auskultačně srdce a dýchání, polohu kanyly a žilní přístup.

Ukončení operačního zákroku

Po skončení operačního výkonu dáváme pozor na zatékání krve a sekretů do dýchacích cest, extubujeme jej až po nabytí obranných reflexů, protože nejvíce komplikací bývá na začátku a při vyvádění z anestezie.

Anestezie dětí má probíhat klidně, bez násilí a křiku dítěte.

Kazuistika

Dne 2. 8. 2011 byl na ORL hospitalizován pětiletý chlapec s otcem, za účelem endoskopické extrakce nosních mandlí. Vážil 16 a půl kila. Před operačním výkonem na dětském pokoji mu anestetická sestra podala premedikaci – v glukózovém roztoku lžičkou Dormicum 5 mg, Atropin 0,3 mg per os. Otec byl poučen, že chlapec nesmí běhat po pokoji, protože dostal sedaci. Nejvhodnější je uložit jej do postýlky nebo do otcovy náruče. Po čtyřiceti minutách po podání premedikace byl chlapec přepraven na operační sál. Byl sedovaný, klidný. Zahájili jsme monitoraci vitálních funkcí, anestezii Sevoranem, teprve po uspání jsme zajistili žilní přístup. Po nasazení infuze F 1/2 jsme pokračovali dále v anestezii, Propofol 60 mg, Sufentanil 1 ml, Tracrium 10 mg, poté intubace kanylou č. 5. Po zajištění dýchacích cest kanylou jsme chlapce připojili na anesteziologický přístroj. V průběhu anestezie je nutné sledovat vitální funkce – TK, P, D, SaO2, ETCO2. V průběhu zákroku bylo dítě stabilizované, extrakce mandlí trvala 20 minut. Po skončení operace dítě vždy důkladně a šetrně odsáváme, extubujeme jej ještě spící, ale dostatečně spontánně ventilující. Do úplného probuzení podáváme ještě O2 maskou. Chlapec se vzbudil klidný, orientovaný, vitální funkce byly v normě. Uložili jsme jej do pokoje a druhý den ráno propustili domů.


O autorovi: Mária Bočková KAIM, FN Trnava (bprint.t@gmail.com)

1)
roky) x AST (U/l
2)
PLT (109/l
Ohodnoťte tento článek!