Specifika ošetřování dětských stomií

I v dětském věku se stává, že nejschůdnějším možným řešením onemocnění dítěte je vytvoření stomie, u dětí většinou pouze dočasné, překlenující akutní období onemocnění a jeho řešení.

Indikace k vytvoření stomií jsou zejména vrozené vývojové vady (VVV), z nichž se nejčastěji jedná o M. Hirschprung, Megacolon congenita, stenózy a atrezie v kterémkoli úseku střeva a anorektální malformace. Dále jsou to záněty a nádory (mimo jiné sem řadíme i nespecifické střevní záněty – M. Crohn a ulcerózní kolitidu a rovněž benigní střevní nádory – polypy, kdy se může jednat o polypózu střeva). A v neposlední řadě náhlé příhody břišní (úrazové i neúrazové).

Zásady ošetřování stomie u dítěte

Pohovor s rodiči, s přihlédnutím k věku eventuálně i s dítětem: Nedílnou součástí práce dětské stomasestry je pomoci dítěti, ve většině případů především rodině dítěte, vyrovnat se se stávající situací, vysvětlit a dořešit všechny otázky. Je velmi přínosné, pokud od počátku edukace je přítomen i otec dítěte nebo kterýkoli jiný člen rodiny, který by byl v případě potřeby schopen kdykoli zastoupit matku v péči o vývod. Je nutné přihlédnout i k faktu, že mnoho maminek dětských stomiků, kterým byl vývod vytvořen pro VVV, jsou maminky bezprostředně po porodu, na což také musí být brán zřetel a je nutné edukaci celkově přizpůsobit i psychickému stavu maminky, který v těchto případech bývá horší. Samozřejmostí je trpělivý a chápavý přístup a dostatek času, který rodiči musíme věnovat.

Výběr vhodných pomůcek: Při výběru pomůcek je třeba si uvědomit, že dítě není schopno nám sdělit svoje subjektivní pocity, jako je např. pálení pod podložkou, svědění v okolí stomie apod. Vždy proto volíme jednodílný systém, který je třeba měnit častěji, nejlépe denně. Všechny firmy vyrábějí speciálně dětské jímavé systémy, bohužel ne vždy je lze zvolit vzhledem k velikosti a umístění hlavní stomie, proto naší snahou je, aby velikost sáčku alespoň trochu korespondovala s tělesnými proporcemi dítěte.

Vždy předepisujeme čisticí ubrousky nebo roztok, ochranný film, ochrannou pastu a vzhledem k řídké stolici u kojenců rovněž tablety firmy B. Braun Medical k zahuštění stolice (do sáčku zcela postačuje 1/2 až 1 tablety podle věku dítěte) a u dětí s obzvlášť citlivou pokožkou se nám osvědčilo používání ochranného krému od firmy Coloplast.

Edukace rodiče/dítěte: Do péče o stomii se rodiče snažíme zapojit co nejdříve. První „seznámení“ rodičů s vývodem probíhá většinou již na oddělení JIP, kde dítě tráví první dny po operaci. Samotná edukace začíná až po překladu dítěte na standardní oddělení, kam je již přijímána i matka. Tehdy je kontaktována stomasestrou, která se jí od této chvíle začíná věnovat. Postupně začíná matku zaučovat do péče, nejdříve formou ukázky péče, pak rodiče postupně zapojuje od jednodušších výkonů, jako je např. vypouštění plynů a stolice až po samotnou výměnu sáčku.

Je třeba rodině zdůraznit, že na okolí stomie patří jen kosmetika k tomu vyrobená, tzn. speciální kosmetika jednotlivých firem, nedoporučujeme zejména parfémované dětské koupele a mýdla. Zvolené pomůcky od nás maminka dostává přímo na oddělení, zároveň s kontaktem na ambulantní stomasestru, která zajišťuje další výdej pomůcek. Maminku je třeba poučit i o možnosti komplikací, z nichž nejčastějším v dětském věku je prolaps stomie, způsobený mohutným zapojováním svalů bříška při růstu dítěte a aktivitách s ním spojených a samozřejmě macerace kůže, spojená většinou se špatným ošetřováním stomie. Při propouštění dítěte domů si musí být nejen lékař, ale i stomasestra zcela jistí, že matka zvládá ošetření vývodu a je poučena o možných komplikacích.

Závěr

Závěrem bych chtěla znovu zdůraznit, že zejména na nás – stomasestrách – závisí, nakolik rodina bude zvládat nejen péči o stomii samotnou, ale také jak se se situací vyrovná. Je to mnohdy úkol nelehký, ale pokud dítě a rodiče odchází alespoň trošku spokojeni, víme, že jsme odvedly kus dobré práce.


Lenka Knötigová, Pracoviště dětské medicíny, Klinika dětské chirurgie, ortopedie a traumatologie, FN Brno (lenhor@seznam.cz)

Ohodnoťte tento článek!