Specifika ošetřovatelské péče u klientů s…

Střední zdravotnická škola Ruská pořádá v září v rámci Operačního programu Adaptabilita a za podpory Evropských strukturálních fondů konferenci s mezinárodní účastí.

Konference s názvem Specifika ošetřovatelské péče u klientů s postižením ve zdravotní a sociální oblasti pořádaná v rámci projektu Tvorba a pilotní ověření systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků ve zdravotně sociální oblasti se uskuteční 22. září 2010 v Syllabově posluchárně 3. LF UK v Praze (Ruská 87, Praha 10). Více informací najdete na www.szs-ruska.cz, případně je možné využít e-mail: , vanurova@szs-ruska.cz. Přihlášky na akci, která má souhlasné stanovisko ČAS k přidělení bodů do kreditního systému, lze zasílat také prostřednictvím e-mailu konference@szs-ruska.cz.

Ohodnoťte tento článek!