Specifika práce na dětském obvodě

Malenovice jsou předměstím Zlína a stejně jako v jiných podobných lokalitách je zde spolupráce sestry s lékařem na dětském obvodě nesmírně široká.

Ta v samotné ordinaci zahrnuje téměř „vše“ od zbavení malého pacienta strachu z neznámého, byť třeba minimálního, výkonu, přes odběry biologického materiálu, převazy a objednávání do odborných poraden, až po „pouhé“ zklidnění a přidržení pacienta při běžném vyšetření.

Chybět nesmí ani dostatečná odměna za odvahu ve formě obrázku, pohlazení nebo podání vitaminu. Druhou část práce pak tvoří složka preventivní, která se vždy odvíjí od věku pacienta. Do ordinace k nám přicházejí děti od věku novorozeneckého, až prakticky po dospělé devatenáctileté jedince. Pokud vše probíhá dobře, přebíráme děti z novorozeneckého oddělení ve věku 5 dnů. Poprvé s ním přichází lékař do styku většinou při návštěvě v rodině. Seznámí se tak nejen s prostředím, ve kterém bude dítě vyrůstat, ale většinou i se širší rodinou. Další návštěvy se poté v poradně odvíjejí podle prospívaní miminka. Nejprve každých 14 dnů, posléze jedenkrát za měsíc a po šestém měsíci věku jedenkrát za 2 měsíce. V poradně se miminka vždy váží a měří, také se jim přeměřuje hlava. Lékař miminko prohlédne a zkontroluje jeho psychomotorický vývoj. Vyskytneli se odchylka, objednáme dítě do odborné poradny.

Do dvou let děti absolvují nejvíce preventivních očkování. Dostanou čtyřikrát vakcínu proti záškrtu, tetanu, černému kašli a hemofilu infl uenze. Dále jsou očkovány třikrát proti žloutence typu B, proti dětské obrně a v neposlední řadě i proti spalničkám, zarděnkám a příušnicím. Od tří let věku života jsou děti sledovány každé dva liché roky (5-7-9 atd.) a i tady má opět každá prohlídka svá specifika, odvíjející se od příslušného věku. V této době nastává i útlum povinného očkování a rodiče často využívají doočkovávání tzv. nepovinné (nadstandardní). Nejčastěji jde o žloutenku typu A, meningokoka a klíšťovou encefalitidu a další.

Preventivní prohlídky dětí přicházejí na řadu vždy v odpoledních hodinách, kdy neprobíhá kurativa, aby se zdravé děti nenakazily od nemocných. Dalším důvodem je skutečnost, že v odpoledních hodinách se rodiče většinou mohou snáze uvolnit z práce a vše, co potřebují, s lékařem v klidu prodiskutují. Při těchto prohlídkách se často objevují skryté vady, které, pokud jsou včas zachyceny, mohou být zdárně napraveny. O těchto prohlídkách bývá informována také škola, kterou dítě navštěvuje, takže i třídní učitel ví, jak případně k dítěti přistupovat, co po něm požadovat a co nikoliv.

Pracovní doba? Ano i ne

Pro praxi dětského obvodu bývala ještě nedávno mimořádně důležitá a časově náročná práce sestry v terénu, té ale ubývá. Vychází to často z rozšiřování vozového parku, kdy je hodně maminek soběstačných a jsou schopny se i s dětmi na středisko dopravit poměrně snadno samy. Výhodou je také to, že si zde případně ihned vyzvednou léky nebo, pokud je potřeba, navštíví odborného lékaře (ORL, oční, chirurgie…) k dalšímu vyšetření. Venkovské poradny bývaly zřizovány většinou v budovách městských úřadů, nyní, při dodržování všech hygienických norem a předpisů, však takových zůstává jen pár a fungují vždy pro několik okolních vesnic. Rodiče s dětmi sem jezdí pouze do poradny pro miminka.

Na dětském obvodě je velmi „svérázné“ vymezení pracovní doby. Téměř vždy se po ukončení poradny najde nějaká maminka, které onemocnělo děťátko. Samozřejmě, že je lékař ošetří. „Naše“ paní doktorka se přepravuje vlastním autem, takže pokud se rodiče nemohou dostavit na středisko (závažný stav dítěte, není v dosahu odvoz) objede své pacienty během polední pauzy nebo po ukončení ordinace.

Bez papíru ani ránu?

Za tím vším se ještě skrývají hodiny strávené nad administrativou, kterou jsme všichni zavaleni. Kromě toho, že sestra na malém obvodě musí neustále hlídat termíny očkování (pokud propadne, musí se začít znovu), zve na prohlídky, objednává na vyšetření do nemocnice a odborných poraden, je zatížena neustálým vyplňováním dotazníků, hlášení a dalších povinných písemností, které vyplývají z různých hygienických nařízení.

Ordinace vystavují také potvrzení pro nejrůznější zájmové činnosti (taneční kroužek, házená, hudebka atd.). Proto je na takovémto obvodě velice důležitá spolupráce s rodinou a myslím si, že by rodičům mělo být v tomto směru dáno více pravomocí. Samozřejmě, že by své plány ohledně zájmového zapojení svého dítěte mohli vždy zkonzultovat s lékařem, ale spíše pouze tehdy, pokud by si nebyli jisti, že je to pro jejich potomka vhodné. Ale aby na vše musel být papír od lékaře…?

Práce na dětském obvodě nikdy nekončí, a přesto bych od ní nikdy neodešla. Děti jsou milé, upřímné a bezelstné. Často se nad jejich úvahami i pobavím. A pak, když vidíte človíčka vyvíjet se od prvních dnů života až po dospělého jedince, z něhož se za pár let stane otec nebo matka, vidím, že ta práce má smysl. Ti pak přivedou další generaci a koloběh začíná nanovo. Práce je to krásná a zajímavá a až překonáme všechna úskalí, s nimiž se naše zdravotnictví potýká, mohla by být ještě „pohodovější“. Bez vášní a emocí, které musíme občas řešit.


SOUHRN

Práce na dětském obvodě se dělí na část léčebnou (kurativní) a preventivní. Kurativní probíhá každý den, trvá 4-5 hodin a je pokaždé jiná. Přicházejí děti různých věkových skupin a také diagnózy jsou rozmanité. Podle toho se odvíjí i práce sestry.

SUMMARY

Care provided in pediatric practitioner’s office is both curative and preventive. The curative care takes place everyday for about 4 – 5 hours and is always different. The children are of various age and diagnoses are not the same either. The pediatric nurse duties are based on these factors.


O autorovi: Lenka Košatková, pediatrický obvod, zdravotní středisko Polymal, Malenovice (y.e.ll@seznam.cz)

Ohodnoťte tento článek!