Specifika práce sestry v gynekologické ordinaci

K tomu, aby personál pracující v gynekologické ordinaci dokázal splnit nároky, které tato práce s sebou přináší, musí samozřejmě splňovat určité předpoklady, alespoň podle platných norem. Práce v gynekologické ordinaci (v našem slangu ,,v terénu“) – mám na mysli pohled očima porodní asistentky -je bezesporu samostatná i odborná zároveň.

Co je vlastně součástí tzv. obecné odborné způsobilosti, kterou by měl mít každý zdravotník, chce-li pracovat na tomto pracovišti. Vzdělání porodní asistentky či ženské sestry s určitou dobou praxe (dobu si většinou určuje zaměstnavatel) by mělo být samozřejmostí. Tato sestra by se měla v rámci registrace a samostatné praxe v oboru nadále vzdělávat a předávat zkušenosti kolegyním, ale především pacientkám, s nimiž je denně v kontaktu. A nesmím zapomenout na empatii, pohotovost, organizační schopnosti i vztah k ordinaci jako takové. Toto vše je velmi důležité pro správný a kvalitní chod ordinace. Z odborného pohledu by pak práce této sestry měla zahrnovat veškeré spektrum odborných prací, aplikací injekcí počínaje a krevními odběry konče.

Specifika dětské gynekologie

Součástí je i gynekologie dětská. Tady je práce velice podobná práci sestry v pediatrické ordinaci. Přístup k dětem je specifický sám o sobě, natož v takové oblasti, jako je gynekologie. Práce se tu odvíjí od věku malé pacientky a komunikace je vedena v první řadě s rodičem. Pohovor sestry spočívá především v dotazech směřovaných k obsáhlosti vědomostí dítěte o gynekologickém vyšetření. Poté sestra malou pacientku podle možností psychicky i fyzicky připraví, odebere rodinnou i osobní anamnézu a asistuje lékaři při vyšetření. Nejčastějšími problémy dětského věku jsou různá výtoková onemocnění, vulvitida, bolesti v podbřišku neznámé etiologie a později i menstruační potíže. Podle daného problému může sestra zařadit i přednášku či debatu s rodičem o správných hygienických návycích holčiček.

Antikoncepce

Mnoho žen přichází do gynekologické ordinace pro antikoncepci. Tato problematika vyžaduje od sestry znalost dostupných preparátů. Antikoncepční prostředek vybírá žena s lékařem, při dalších návštěvách pak sestra zjišťuje, jak jej pacientka snáší, sleduje u ní tlak a váhu, pravidelnost menstruace a pokud je vše v normě, zve ženu jednou za dva roky na kontrolu jaterních testů. K tomu patří i hlídání pravidelných návštěv pacientky, standardně ji zve jednou za rok na kontrolu cytologie (což se netýká pouze klientek s antikoncepcí). Při aplikaci nitroděložních a podkožních implantátů sestra asistuje lékaři. S antikoncepcí souvisejí i přednášky pro mladistvé, týkající se bezpečného sexu.

Časté obtíže

Dalším specifikem práce sestry jsou návštěvy žen s častými gynekologickými obtížemi, jako jsou mykózy, urologické obtíže, bolesti v podbřišku (adnexitida, cervicitida, akutní či chronické obtíže). Tyto obtíže způsobují jistý gynekologický diskomfort (svědění, pálení při styku, i mimo) a je na místě edukace žen v oblasti hygieny intimních partií a v udržování správného poševního prostředí. Při pokročilých chronických obtížích a případné indikaci k operaci musí sestra poučit pacientku o zákroku a následné hospitalizaci. U žen s radikálním chirurgickým řešením často přichází i rozhovor o sexu a intimním soužití.

Menopauza

Nerada bych opomněla ženy v období menopauzy, jejichž problémy také patří mezi specifika práce ženské sestry. Zde je důležité, aby se sestra dobře orientovala také v nabídce preparátů, a to i pro ženy, které prodělaly hysterektomii. Měla by pravidelně „hlídat“ krevní tlak pacientky, její váhu, jednou za rok jaterní testy, cytologii, ultrazvukový nález, jednou za dva roky mamografické vyšetření. V naší ordinaci mají ženy možnost osteodenzitometrického vyšetření. Do této skupiny bych zařadila také ženy s problémy inkontinence.

Edukace těhotných

Specifické místo mají v gynekologické praxi těhotenské poradny, kde je školicí práce sestry nejvíce znát. Týká se to především předporodních kurzů, které by porodní asistentka v rámci ordinace mohla provozovat a budoucím maminkám věnovat více času než v ordinaci. Ženy by tak dostaly komplexní informace o těhotenství, tělesné aktivitě i o porodu a šestinedělí.

Odbornost zde spočívá v pravidelných odběrech indikovaných lékařem, v měření pánve, kontrole váhy a tlaku, orientačním vyšetření moči, kontrole otoků a v asistenci lékaři při standardním a ultrazvukovém vyšetření těhotné. Práce s těhotnými zahrnuje i prvky psychické či sociální. Kvalitní práce sestry je tu nepostradatelná, nevyjímaje dodržování lékařského tajemství.


SOUHRN

Obecně je práce sestry v gynekologické ordinaci značně administrativní, edukační, ale i odborná zároveň. Ráda bych se věnovala těmto specifikům ze dvou pro mne nejdůležitějších pohledů.

SUMMARY

The work of a nurse in gynecological office has administrative, educational and professional character. I would like to address these specifics from two aspects that I consider most important.


O autorovi: Radka Michalíčková porodní asistentka, Gynekologická ordinace MUDr. Monika Léblová Varnsdorf, gynekologicko-porodnické oddělení, Lužická nemocnice Rumburk (michalickovaradka@seznam.cz)

Ohodnoťte tento článek!