Spolu až do konce

PILOTNÍ PROGRAM NADAČNÍHO FONDU AVAST JE ZAMĚŘEN NA PODPORU PÉČE O UMÍRAJÍCÍ V ČR.

Smyslem programu je objevit a podpořit dobré projekty a nápady, které budou zaměřeny na systémové změny v oblasti péče o umírající, projekty a akce související s tématem umírání ve vztahu k odborné i laické veřejnosti, na komunity a rozvoj systematické společné péče o členy komunity na konci života. Dále na studenty/ky lékařských fakult a zdravotnických škol, zvyšování jejich povědomí o paliativní medicíně a péči o umírající a jejich rodiny a komunikaci s nimi, lékaře ze všech oborů a ostatní zdravotnický personál, zástupce pomáhajících profesí, supervizi týmů a pracovníků v zařízeních poskytujících paliativní péči, vzdělávání a péči o pracovníky v zařízeních poskytujících paliativní péči, rozvoj dlouhodobě udržitelné domácí hospicové péče v regionech, kde tato služba není dosud dostupná atd. Své projekty mohou do 23. března 2014 představit a žádat tak o finanční podporu neziskové organizace, zdravotnická a sociální zařízení, vzdělávací instituce, místní samosprávy a obce, fyzické osoby, církevní nadace a necírkevní právnické osoby. V ČR zemře ročně přibližně 100 tisíc lidí. Jen 20 % z nich umírá doma mezi svými blízkými. Zemřít doma by si však přálo 78 % lidí. Konec života a umírání jsou vnímány jako tabuizovaná témata.

1)
R
Ohodnoťte tento článek!