Spolupráce v péči o novorozence na porodním sále a novorozeneckém oddělení

Naše porodnice je regionálním perinatologickým pracovištěm, kam jsou převáženy „transportem in utero“ těhotné s těžkými patologiemi a problémy hrozícími narozeným dětem. Jde o to, aby byly odstraněny dva hlavní problémy perinatologie a neonatologie, tj. úmrtnost novorozenců nižších porodních vah a mrtvorozenost plodů u žen s patologickým průběhem těhotenství. V našem regionu se nám podařilo vystupňovat „transport in utero“ až na 80 %, což tvoří 15% koncentraci všech prematurit do 1500 gramů. V roce 1998 to bylo 91 dětí, které vážily do 1500 gramů.

Náš porodní sál zvládne za měsíc přes 200 porodů, kde velkou část tvoří patologie a předčasné porody. To vyžaduje velice úzkou spolupráci všech zúčastněných, tj. odesílajícího pracoviště, RZP, oddělení patologického těhotenství, porodního sálu, neonatologického pracoviště a novorozenecké JIP.

Tým na porodním sále

Lékař na porodním sále je trvale přítomen, porodní asistentky slouží každou službu ve trojici, na ranní směně ještě ambulantní a staniční sestra. Provádíme trvalé monitorování porodu, je vypracován speciální režim pro porody s patologickým těhotenstvím: předčasné porody, postmaturity, septické porody. Pediatr se účastní porodnických vizit a spolurozhoduje o dalším osudu gravidity. Vzájemná informovanost je nezbytná.

První okamžiky života dítěte mohou být kritické. V této době se dítě adaptuje na podmínky mimoděložního prostředí. Největší problém, který může nastat, je hypoxie. Způsob, jakým se o novorozence postaráme, přímo ovlivňuje kvalitu jeho života a může být příčinou pozdních následků pro celý jeho život. Na základě informací o průběhu těhotenství a porodu můžeme v celé řadě případů porod utlumeného nebo asfyktického novorozence předvídat. Přesto se však mohou vyskytnout nepředvídatelné případy, se kterými musíme počítat a být na ně připraveni.

Při porodu fyziologického novorozence je první ošetření zcela v rukou porodní asistentky. Zde je velice důležité, aby byla co nejdříve rozeznána hranice mezi fyziologickým a patologickým projevem novorozence. Všechny porodní asistentky jsou pravidelně školeny neonatologem o resuscitaci novorozence. Před každým porodem musí být vše perfektně nachystáno a zkontrolováno.

Dokumentace

Vedení dokumentace na porodním sále je nutné považovat za neoddělitelnou součást odborných vědomostí a dovedností porodní asistentky a jejího smyslu pro zodpovědnost. Inovovali jsme porodní křivku, kde vznikl prostor pro:

ošetřovatelské diagnózy

ošetřovatelské činnosti.

Nabízí okamžitý přehled:

o průběhu porodu

o čase

o chování rodičky

o alternativách

o úlevových polohách

o způsobech vedení II. doby porodní (vsedě, vkleče, na boku, na vaku).

Důležitý a forenzní význam má vyplňování záznamu o novorozenci. Tím vzniká adresná zodpovědnost za správnost a komplexnost všech informací důležitých pro pediatra a porodníka. Jde o anamnézu rodičky (OA, RA, GA), průběh předchozích gravidit, nynější graviditu, průběh porodu, užívané léky, přikládají se patologické UTZ, např. VVV plodu. Velmi důležitá je též i informace o kultivaci z pochvy. Kultivace se snažíme odebírat všem rodičkám.

Epidurální analgézie

Na práci na porodním sále se podílí také anesteziolog. Epidurální analgézie (EA) patří mezi nejúčinnější metody ovlivňující bolest za porodu a je poskytována 24 hodin denně. Výhody EA jsou pro matku a dítě významné. Máme 90% úspěšnost, a to nejen pro spasmolytický účinek, ale hlavně pro odstresování porodu.

Přípravu k porodu vedou porodní asistentky

Psychoprofylaxe „Příprava k porodu“ probíhá pravidelně 1krát týdně, a mohou se jí zúčastnit rodičky nad 35. týden gravidity. Optimální je, když se jí zúčastní i nastávající otec. Nezúčastní-li se otec kurzu, není to důvodem zákazu jeho přítomnosti u porodu. Přípravu vedou porodní asistentky pracující na porodním sále a představí se lékař – porodník, který zodpoví případné dotazy.

Jedenkrát měsíčně je prováděna příprava ke kojení, které se účastní i těhotné z oddělení patologického těhotenství. Přípravu vede proškolená porodní asistentka, pediatr a dětská sestra. Velmi důležitý je praktický nácvik správné techniky kojení.

Úloha sestry na porodním sále

Stálým úkolem zůstává psychoprofylaktický přístup personálu k rodičkám na porodním sále. Nejedná-li se o patologického novorozence, je s ním umožněn matce kontakt přikládáním k prsu. Už zde je vysvětlována důležitost správné techniky kojení. Nedaří-li se přiložení k prsu ihned po porodu, přikládáme do 50 minut, kdy se hledací reflex začne již velmi silně projevovat. Není-li již novorozenec v této chvíli u matky na porodním sále, dětská sestra ho přináší a přikládá k prsu.

Je-li lékař – pediatr zavolán k porodu na porodní sál, je po příchodu ihned informován o stavu rodičky a diagnóze a je mu předložena komplexní dokumentace. Po porodu porodní asistentka odebírá pupečníkovou krev na vyšetření (laktát, astrup).

Na stavu novorozence a následném rozhodnutí lékaře – pediatra záleží, zda novorozenec může matce u prsu zůstat, nebo musí být ihned transportován na novorozenecké oddělení. Nedonošené děti se matce ukazují a pediatr rodiče informuje o aktuálním stavu dítěte, kam a kdy se na dítě mohou přijít podívat a zde se mohou dále informovat. U porodu mrtvého plodu umožňujeme rodičům dítě si pochovat a rozloučit se s ním.

Dobrá příprava přináší výsledky

Dobře se spolupracuje s rodičkou, která je k porodu připravená, která prošla přípravou k porodu a ke kojení. Vždy je však třeba preferovat individuální přístup – nejen ve vztahu k prostoru, času a průběhu porodu, ale především z hlediska personálního a profesionálního. Vyplývá to ze způsobu naší ošetřovatelské péče (jde o ošetřovatelskou péči skupinovou). O rodičku se stará vždy jedna, tzv. „její“ porodní asistentka, což zvyšuje kvalitu poskytované péče a hlavně důvěru rodičky a jejího partnera.

Foto archív kliniky

První přiložení novorozence na porodním sále ihned po porodu

Ohodnoťte tento článek!