Správná péče o zuby od počátku

Zodpovědný rodič dbá o stav chrupu svého dítěte od narození. Péče o dutinu ústní a chrup je důležitá v každém věku a jedině důkladnou hygienou lze předejít tvorbě zubního kazu.


SOUHRN: Správná péče o dutinu ústní a chrup je důležitá v každém věku. Dodržovat správnou hygienu dutiny ústní je nutné již od narození, přičemž během růstu dítěte a vývoje chrupu je potřeba dodržovat specifické zásady. V článku jsou popsány zásady správné péče o dutinu ústní a chrup a také sled prořezávání jednotlivých zubů.
Klíčová slova: dutina ústní, chrup, čištění zubů, zubní kaz

SUMMARY: Good dental hygiene is important in every age. It is necessary to start at an early age and follow specific guidelines during the child’s growth and development of dentition. The article describes guidelines for care of mouth and teeth, also the schema of individual teeth eruption.
Key words: oral cavity, dentition, teeth cleaning, dental caries


Správná péče o zuby od počátku

Samozřejmě že ihned po narození v dutině ústní žádné zoubky dítě nemá, ale už v tomto období lze mnoho pro zdraví dutiny ústní dítěte udělat. Při narození je dutina ústní sterilní prostředí. Bakterie způsobující kazy se do dutiny ústní dostávají až časem – během a po prořezávání zoubků – to znamená kolem 6. měsíce věku dítěte. Než se prořeže první zub, nemusí se dutina ústní dítěti nijak čistit nebo vyplachovat. Ovšem olizování dudlíku a lžiček rodičem, prarodičem nebo i dalšími příbuznými vytváří prostředí, které je plné mikroorganismů a bakterií, jež mohou začít „konat neplechu“ hned po prořezání prvního zubu.

Zubní kaz

Zubní kaz je mikrobiálního původu. Největší význam při vzniku zubního kazu mají streptokoky a laktobacily. Ty totiž z cukrů přijatých v potravě syntetizují kyseliny, které demineralizují tvrdé zubní tkáně. Zubní kaz se vyskytuje v dočasném i stálém chrupu, může vzniknout již krátce po prořezání prvního dočasného zubu v kojeneckém či batolecím věku.

Nejdůležitější je prevence. Ta spočívá zejména ve správném a včasném začátku čištění chrupu a dále v zamezení působení sacharózy v dutině ústní. Z toho vyplývá: nenaučit dítě pít slazené čaje, džusy a šťávy. Časté pití slazených nápojů z kojenecké láhve se dává do souvislosti se vznikem četných a rychle progredujících zubních kazů. Proto se těmto kazům u kojenců a batolat říká „kaz kojenecké láhve“. Ten začíná na labiálních ploškách horních dočasných řezáků v krčkové části zubní korunky. Zpočátku je patrná bělavá skvrna, následuje úbytek tvrdých zubních tkání se žlutavě až hnědě zbarveným kariézním dentinem.

Kaz se postupně šíří na plošky a posléze na celý zub. Postupně vzniká destrukce celé zubní korunky, která je provázena silnou bolestivostí. Tento kaz postihuje i ostatní zuby, postupně i horní a dolní dočasné první moláry, pak následují druhé dočasné moláry a špičáky. Děti s tímto kazem jsou ohroženy zánětlivými komplikacemi. Bolestivé zánětlivé komplikace s následným stomatologickým léčením představují nejen medicínský, ale i psychologický problém. Kromě výše vyjmenovaných komplikací může tento zánětlivý proces v oblasti hrotu kořene dočasného zubu způsobit vznik hypoplastických změn na korunce stálého zubu.

Kdy a jak pečovat o dětské zoubky

Péče o dětské zoubky začíná ve chvíli, kdy se začne prořezávat ten první. Zpočátku stačí zub otírat vatovým polštářkem nebo měkkým hadříčkem a celý zub otřít od lepkavých zbytků mléka a kaše. Během prořezávání dalších zoubků je vhodné koupit v lékárně tzv. prsťáček. Je to gumový návlek na dospělý ukazovák z měkkého silikonu bez obsahu PVC, na kterém jsou měkké štětinky. Tím rodič otírá zoubky alespoň dvakrát denně a začíná dítě zvykat na čištění zubů. Kolem roku věku dítě se může začít čistit kartáčkem. V lékárnách je k dostání řada různých dětských zubních kartáčků. Důležité je, aby štětiny na kartáčku byly co nejměkčí.

Zpočátku je výhodné koupit kartáček s prodlouženou rukojetí a dítěti vést ruku, aby pochopilo, co se od něj chce. Až do školního věku je nutné, aby zoubky čistili (nebo alespoň dočistili) rodiče, jelikož většinou teprve ve školním věku má dítě dostatečné motorické schopnosti, aby si dokázalo samo vyčistit zub správně ze všech stran. Během čištění zubů je výhodné si stoupnout za dítě, jeho hlavu si opřít o levé předloktí (u leváků o pravé). Nejprve se čistí obtížné oblasti, poté ty snadné. Začíná se tedy vnitřní stranou zadních zubů, potom jejich vnější strana, následují přední zuby a na závěr žvýkací plošky. Po stranách a v přední části opisujete drobné kroužky. Důležité je, aby si dítě osvojilo, že zoubky se čistí vždy alespoň dvakrát denně, po snídani a před spaním, kdy už dítě nic nepije ani nejí.

Zubní pasta není ze začátku vhodná. Její používání lze doporučit až ve chvíli, kdy dítě umí samo pastu vyplivnout. Když dítě pastu vyžaduje, je vhodné zvolit pasty dětské. Mají menší obsah fluoridových iontů, proto jsou vhodné pro děti. Většina dětí totiž pastu polyká a potom hrozí fluoróza skloviny. Jde o ireverzibilní poškození skloviny vyvolané nadměrným přívodem fluoridu v době její mineralizace. Klinicky se fluoróza projevuje opakními (neprůhlednými, ale většinou průsvitnými), bělavými, někdy až hnědými skvrnami na sklovině. U těžších forem se jedná o skvrny či proužky nebo hypoplazie skloviny. Kazivost těchto zubů je ovšem nápadně nízká. Jde tedy hlavně o estetický problém.

Dudlík ano, či ne?

Hovoříme-li o správné péči o dutinu ústní, nelze vynechat problematiku používání dudlíku. Co vše může dudlík způsobit? Proč ho děti tak často mají rády? Je v něčem prospěšný? Sání neboli sací reflex je vrozený. Tento reflex je základní podmínkou přežití, uklidňuje a způsobuje dětem blažené pocity. Kdykoli jsou přetížené, nespokojené, neklidné z neznámého prostředí nebo z přemíry dojmů, hledají prs, dudlík, lahvičku, palec nebo jiný prst.

Dudlík může způsobit řadu nežádoucích účinků, nicméně mnoho maminek k němu velmi rychle najde cestu, jelikož po vložení dudlíku dítěti do úst se dítě většinou velmi zklidní. Ovšem dudlík může způsobit podráždění pokožky kolem pusinky, alergickou reakci, ortodontickou vadu. Když má dítě potřebu stále něco dumlat, je lepší povolit dumlání dudlíku, než aby si například dumlalo palec nebo jiné prsty. Dudlík je ovšem potřeba vnímat jen jako dočasnou záležitost. Proto: velké děti nedumlají, ale ty malé mohou. Pokud je potřeba dumlání stálá a přetrvává do 2–3 let, je nutno dudlík dítěti odebrat. I když „oddudlíkování“ rodiče stojí mnoho „nervů“ a úsilí, ve většině případů je úspěšné. Znáte nějaké dítě ve škole, které s sebou nosí dudlík?

Ovšem bohužel v případech, kdy rodiče povolili cucání palce v kojeneckém věku, nezřídka ještě děti i na druhém stupni základní školy tento zlozvyk praktikují. Většinou postupně přestanou, jelikož jsou terčem posměchu ostatních spolužáků, ale nenávratné změny v postavení zubů, čelistí, otevřeného chrupu a dalších ortodontických vad se řeší dlouhodobě, někdy až do dospělosti. To stojí mnoho námahy ze strany dítěte i rodičů, peněz i času.

Prořezávání zubů a výměna chrupu

Dočasné zuby se začínají prořezávat přibližně v půl roce věku dítěte. Odchylky v prořezávání jsou časté. Obecně lze říci, že za fyziologickou erupci prvního zubu v dočasném chrupu lze považovat 4.–10. měsíc. Kompletní dočasný chrup by měl být prořezán do 2,5 roku věku dítěte, ale za fyziologický lze považovat 20.–36. měsíc. Dočasný chrup má 20 zubů (značeno římskými číslicemi). Většinou se prořezávají současně v horní i dolní čelisti, a to v tomto sledu:
* I → 6.–8. měsíc
* II → 8.–12. měsíc
* IV → 12.–16. měsíc
* III → 16.–20. měsíc
* V → 20.–30. měsíc

Kolem 6. roku věku začíná výměna chrupu. Zuby dočasné se začínají viklat a postupně se prořezávají zuby stálé (značeno arabskými číslicemi). Tato výměna trvá přibližně do 13. roku věku dítěte. Stálý chrup má 32 zubů, které se obvykle vyměňují v tomto sledu:
* 1, 2 → 6.–8. rok
* 6 → 6.–7. rok
* 4, 5 → 10.–12. rok
* 3 → 11.–13. rok
* 7 → 12.–14. rok
* 8 → 17. –30. rok

Doporučení pro rodiče, co dělat, aby jejich děti měly zdravé zoubky:

* Začít s čištěním při prořezání prvního zoubku.
* Naučit dítě čistit si zuby alespoň 2x denně.
* Po večerním čištění už nic nejíst a nepít slazené nápoje, pouze vodu.
* První návštěvu zubaře absolvovat kolem prvního roku věku dítěte.
* Jít dítěti příkladem.
* Obrnit se trpělivostí.O autorovi: MUDr. Eva Hlavičková, Stomatologická ordinace Líbeznice (evahlavickova@centrum.cz)

Ohodnoťte tento článek!