Stabilizace ramenního kloubu

Operace instability ramenního kloubu pomocí neuzlících kotviček BioPushLock je jednou z moderních miniinvazivních metod, která umožní pacientovi rychlejší uzdravení a návrat do běžného života. Autorky článku popisují přípravu k operaci, postup během operace a následnou rekonvalescenci. Klíčová slova: luxace ramenního kloubu, horní končetina, perioperační sestra

SUMMARY The miniinvasive surgical treatment of unstable shoulder using suture anchors Bio- PushLock is a modern method which allows faster healing and recovery. The authors describe the preparation for surgery, course of surgery and following recovery. Key words: shoulder dislocation, upper extremity, perioperative nurse

Na centrálních operačních sálech naší nemocnice provádíme chirurgickou stabilizaci ramenního kloubu zejména u pacientů s opakovanými luxacemi tohoto kloubu. Příčinou luxací je nejčastěji nedoléčený úraz.

Tento chirurgický zákrok je plánovaným výkonem, proto přijímáme pacienty na ortopedicko-traumatologické oddělení den před operací. Práce perioperační sestry začíná edukací pacienta večer před výkonem. Sestra pacienta seznámí s provozem operačního sálu a bezprostřední předoperační přípravou. V den operace je pacient přivezen na operační sál v doprovodu sanitáře a sestry z oddělení. Jeho převzetí a identifikace se účastní anesteziologická a perioperační sestra. Pacient je přeložen na operační stůl a odvezen do přípravny příslušného operačního sálu, kde ho anesteziologická sestra připraví k celkové anestezii.

Stabilizace ramenního kloubu

Na operačním sále provedeme znovu identifikaci pacienta v souladu se standardem Identifikace pacientů a prevence stranové záměny a ověříme stranu operovaného ramenního kloubu. Po uvedení pacienta do narkózy začneme s polohováním. Pro správné zajištění polohy je třeba zkušeného sanitáře. Operace se provádí v poloze mírně na neoperovaném boku s podloženou lopatkou. Odpovídající tah horní končetiny zajistí trakční zařízení. Distrakce kloubu se provádí speciálním kladkovým držákem v ose operované končetiny. Operovaná horní končetina je uchycena v prstovém nástavci s lankem, na jehož konec vložíme 4–5kg závaží podle přání operatéra. Tah směrem nahoru zajistíme pomocí uchyceného popruhu za distální humerus rovněž se závažím. Paže je tak tažena šikmo vzhůru, což umožní dostatečné rozevření kloubní štěrbiny.
Po důkladné dezinfekci operačního pole rouškujeme pacienta speciálním jednorázovým třívrstevným setem pro artroskopii ramene.

Operace se provádí pomocí operační optiky zavedené ze zadního přístupu. Přední a boční přístup slouží k zavedení jednorázových kanyl velikosti 6 mm x 7 cm a 8,25 mm x 7 cm, kterými zasunujeme do ramenního kloubu nástroje. Při instabilitě kloubu využíváme k operačnímu řešení neuzlících kotviček Bio-PushLock, 3,5 mm x 14 mm. Lékař nejprve zavede steh do odtrženého labra (chrupavčitý okraj jamky). Používáme vlákno FiberWire. Po zavedení stehu operatér vyvrtá otvor do glenoidu (miskovitá část vnější hrany lopatky) pro kotvičku. Steh provleče do kotvy, tu zavede do předvrtaného otvoru a uzamkne. Pro stabilizaci se nejčastěji používají 2–3 kotvičky.

Stabilizace ramenního kloubu

Po operaci zavádíme do kloubu Redonův drén č. 10 na 24 hodin a ránu sterilně kryjeme. Pro znehybnění paže použijeme ramenní ortézu. Pacienta přeložíme na 2 hodiny na dospávací pokoj a odtud na standardní lůžko ortopedicko-traumatologického oddělení. Délka hospitalizace je přibližně 3–5 dnů. Rameno se v ortéze fixuje po dobu přibližně 2–3 týdnů. Poté následuje individuální rozcvičování pod vedením fyzioterapeuta. Následné ambulantní kontroly probíhají podle stavu pacienta.
Tato moderní metoda stabilizuje rameno miniinvazivně, což pacientovi umožní rychlejší návrat k běžnému životu včetně vyšší fyzické námahy a sportovních aktivit.


O autorovi: Jana Křížová, Alena Hrabalová Jana Křížová, Alena Hrabalová, Centrální operační sály Středomoravská nemocniční, a. s., odštěpný závod Nemocnice Prostějov (krizova.jana22@seznam.cz)

Ohodnoťte tento článek!