Stávka státních zaměstnanců

8. prosince proběhla jedna z největších stávek státních zaměstnanců od roku 1990.

Podle odhadu Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS) činila přímá účast na celodenní stávce 148 000. Nepřímo stávku podpořilo 190 000 lidí a protestních shromáždění se účastnilo 15 825 lidí. Počet sympatizantů se stávkujícími zaměstnanci odbory odhadly na 90 000. České odboráře podpořila i Evropská federace odborových svazů veřejných služeb (EPSU), která v předvečer stávky poslala českým odborářům prohlášení solidarity. Podle EPSU existuje mnoho důvodů ke stávce, nicméně následující dva jsou stěžejní: zaměstnanci zdravotnictví a sociální péče chtějí vyjádřit svůj protest proti snižování odměny za svou náročnou práci, která je finančně i společensky podhodnocená; odbory chtějí upozornit širokou veřejnost v ČR na reálné nebezpečí kolapsu zdravotnického systému, na snížení kvality poskytovaných služeb ve zdravotnictví i v sociální péči a na postupy vlády, které jsou pro odbory nepřijatelné.

Svou podporu stávce v ČR zaslal i generální tajemník britských Odborových svazů (TUC) Brendan Barber, který jménem 6,2 milionu britských odborářů vyjádřil solidaritu a souhlas s českými odboráři. V poselství se uvádí, že zaměstnanci a občané v celé Evropě nespravedlivě platí dvojnásobnou cenu za krizi, kterou nezavinili. TUC plně sdílí obavy a znepokojení z útoků na zaměstnanost a mzdy ve veřejném sektoru a z negativních dopadů škrtů ve veřejných službách na celou společnost v ČR, stejně jako ve Spojeném království a po celé Evropě.

Ohodnoťte tento článek!