Stomatologická klinika je připravena…

Stomatologická klinika FN u sv. Anny v Brně patří k předním moderně zařízeným fakultním klinickým pracovištím v ČR. Vedle vysoce odborné léčebně-preventivní činnosti v oboru praktického zubního lékařství a ortodoncie, včetně výzkumné činnosti v těchto oborech, je hlavní její činnost vzdělávací.

Průběžně je zde zajišťována teoretická i praktická výuka studentů stomatologie, zubního lékařství, všeobecného směru LF, a intenzívně se rozvíjí výuka nelékařských oborů v souladu s přijatým zákonem č. 96/2004 Sb. Pro výuku se podařilo vybavit výukové sály moderním přístrojovým zařízením a nástroji.

Školicí akce pro sestry, zubní instrumentářky a zubní techniky

(květen – prosinec 2005)

Místo: * Stomatologické centrum, Vinařská 6, 603 00 Brno * Stomatologická klinika, Fakultní nemocnice u sv. Anny, Pekařská 53, Brno

Praktický kurz v individuální ústní hygieně

Určení: pro sestry pracující ve stomatologii a zubní instrumentářky Termín: 23. 5. – 24. 5.; 27. 6. – 28. 6.; 3.10. – 4.10.; 7.11. – 8. 11.; 28. 11. – 29. 11.; 12. 12. – 13. 12. Náplň: Individuální ústní hygiena, motivace pacienta, indexy, instruktáž ústní hygieny, demonstrace

Školicí místo ve scalingu, broušení a ostření kyret

Určení: pro sestry pracující ve stomatologii Termín: 11. 5. 2005; 14. 9. 2005; 26. 10. 2005; 7. 12. 2005 Náplň: Rozpoznávání parodontologických kyret, scaling a planing, broušení a ostření kyret

Kurz pro sestry přecházející do stomatologie z jiných oborů

Určení: pro sestry, které dosud ve stomatologii nepracovaly Termín: 12. 10. – 14. 10. 2005 Náplň: Teoretické poznatky a praktické dovednosti v práci sestry v ambulanci zubního lékaře

Seminář o zpracování otiskovacích hmot

Určení: pro sestry pracující ve stomatologii a zubní instrumentářky Termín: 6. 10. 2005 Náplň: Důležité informace o otiskovacích hmotách, jejich správná příprava a zpracování k různým druhům otiskování, demonstrace

Seminář o zpracování podložkových a výplňových hmot

Určení: pro sestry pracující ve stomatologii a zubní instrumentářky Termín: 2. 6. 2005; 1. 12. 2005 Náplň: Důležité informace o podložkových a výplňových hmotách, jejich správná příprava a zpracování

Školicí místo ve zhotovování intraorálních rentgenových snímků

Určení: pro sestry pracující ve stomatologii a zubní instrumentářky Termín: 4. 5. 2005; 21. 9. 2005; 2. 11. 2005 Náplň: Podstata a vlastnosti rentgenového záření, příprava pacienta před snímkováním, zásady ochrany zdraví před poškozením z rentgenového záření, správná projekce, expozice, zpracování exponovaného filmu, archivace

Endodoncie z pohledu zubní sestry nebo zubní instrumentářky

Určení: pro sestry pracující ve stomatologii a zubní instrumentářky Termín: 10. 6. 2005 Náplň: Endodoncie a její místo v současné stomatologické praxi. Techniky opracování a plnění kořenového kanálku se zřetelem na asistenci, údržba instrumentária. Správná příprava stomatologických materiálů.

Dlouhodobý kvalifikační kurz pro zubní instrumentářky

Určení: pro uchazeče z řad zdravotníků i nezdravotníků se SŠ vzděláním Termín: 5. 9. – 9. 9. 2005; 19. 9. – 23. 9. 2005; 31. 10. – 4. 11. 2005; 21. 11. – 25. 11. 2005 Poznámka: Kurz bude pokračovat dalšími 12 soustředěními v roce 2006. Náplň: Dle učebních osnov Ministerstva zdravotnictví ČR

Praktický kurz VITA In-Ceram

Určení: pro zubní techniky Termín: 23. 5. – 25. 5. 2005 Náplň: Zhotovení celokeramické korunky ve frontálním a laterálním úseku

Praktický kurz VITA Omega 900

Určení: pro zubní techniky Termín: 5. 5. 2005; 19. 5. 2005; 9. 6. 2005 Náplň: Zhotovení korunky ve frontálním a laterálním úseku z keramického materiálu VITA Omega 900


O autorovi: přednosta Stomatologické kliniky, FN u sv. Anny, Brno

Ohodnoťte tento článek!