Stop dětským úrazům

Projekt Stop dětským úrazům měl dětem a rodičům připomenout význam prevence.

Počet vážných úrazů způsobených v dětském věku výrazně narůstá. Potvrzují to údaje zdravotnických statistik z posledních let. Během roku se nejvíce dětských úrazů stane v období letních prázdnin. Právě proto se FN Olomouc rozhodla uspořádat akci Stop dětským úrazům, která měla před koncem školního roku upozornit děti a jejich rodiče na vážné nebezpečí dětských úrazů a na nutnost jim předcházet. Úrazy obecně představují závažný zdravotnický, ekonomický a společenský problém na celém světě. Jsou nejčastější příčinou úmrtí u dětí a mladistvých, v řadě případů za sebou zanechávají doživotní následky.

Neschopnost předvídat, správně vyhodnotit nebezpečí, nepozornost, nezkušenost, přecenění schopností a především snaha poznávat neznámé a testovat vlastní schopnosti – to vše jsou nejčastější příčiny vzniku kritických situací, které pak děti nejsou schopny zvládnout, což vede k rozvoji úrazového děje. Letní prázdniny jsou obdobím, kdy dochází k úrazům dětí nejčastěji. Mnohem efektivnější, než úrazy léčit, je jim předcházet.

Právě z těchto důvodů připravila FN Olomouc projekt Stop dětským úrazům, který měl upozornit na nebezpečí úrazů, na to, jak je důležité nepodceňovat rizikové situace. Stačí zlomek vteřiny, aby se život dítěte a jeho blízkých nezvratně změnil. Lékaři a sestry se denně setkávají s osudy dětí a jejich rodin, které na zbytek života tragicky poznamenal zbytečný úraz. O těchto lidských osudech je třeba mluvit a s jejich pomocí varovat děti i dospělé, aby se před nebezpečím úrazu chránili.

Ohodnoťte tento článek!