Středoevropský kurz estetické plastické chirurgie

Body contouring: technologie, materiály a zručnost člověka

V termínu 20.–22. května 2010 proběhne v Praze 5. středoevropský kurz estetické plastické chirurgie a celostátní sympozium s mezinárodní účastí pod názvem Body contouring: technologie, materiály a zručnost člověka. Pořadatelem akce je Společnost estetické plastické chirurgie ČLS JEP, 3. LF UK v Praze a FN Královské Vinohrady. V rámci společenského programu se uskuteční ve čtvrtek 20. května I. ročník golfového turnaje Aesthetic Open, který je určen nejen pro odborníky, ale také pro ostatní se zájmem o estetickou medicínu a vše další, co zvyšuje kvalitu života. Mohou se účastnit jak jednotlivci, tak družstva (flighty) zdravotnických zařízení, lékařských či zdravotnických fakult nebo firemní. Čtvrteční večer bude patřit slavnostnímu zahájení ve Velké aule Karolina.

Poté proběhne uvítací setkání účastníků v prostorách univerzitního klubu s vyhlášením vítězů turnaje. V pátek 21. května se uskuteční samotný 5. středoevropský kurz estetické plastické chirurgie. V dopoledních hodinách se rozdělí na lékařskou a sesterskou sekci, jejíž téma je Role sestry v estetické plastické chirurgii. Druhá polovina dne je společná a je určena předvedení živě prováděných nových operací a technologií. Následující den akce bude patřit odborným přednáškám sympozia. Vědecké akce doprovází technická a komerční výstava zaměřená na poslední objevy v rámci zdravotnických materiálů, zařízení a technologií, které se užívají v estetické medicíně.

Připraven je kromě golfového turnaje další bohatý společenský doprovodný program. Účastníci si mohou vybrat ze široké nabídky. Každý den končí neformálním setkáním, jedno pod názvem „Jdeme na víno“, druhé pak „Jdeme na pivo“. Kromě toho mohou být podle zájmu jak účastníků, tak jejich doprovodu uskutečněny procházky Prahou se zaměřením na umění anebo dokonce návštěva Českého Krumlova či Moser Glass v Karlových Varech. Bližší informace a přihlášky lze najít na adrese: http://aps.cls.cz/k2010/cz/

Ohodnoťte tento článek!