Stresová inkontinence a léčba TVT páskou

Nejčastějším typem močové inkontinence je inkontinence stresová. Jedná se o náhlý, bezděčný únik moči, k němuž dojde po zvýšení nitrobřišního tlaku, který se nazývá odborně stres. Je nutné zdůraznit, že nejde o stres psychický, jak by se mohl někdo mylně domnívat. Za normálních okolností zůstává močová trubice pevně uzavřena a moč nemůže unikat.


SOUHRN: Stresová inkontinence je nejčastějším typem močové inkontinence. Řešení je možné konzervativní metodou nebo chirurgicky pomocí zavedení tzv. TVT pásky. TVT je beznapěťová poševní páska. Autorka popisuje postup operačního výkonu a i přes poměrnou nenáročnost operace upozorňuje na vznik možných perioperačních a pooperačních komplikací.
Klíčová slova: stres, inkontinence, TVT páska, močová trubice, močový měchýř

SUMMARY: Stress incontinence is the most frequent type of incontinence. Treatment can be either conservative or surgical using TVT straps. TVT is a tension free vaginal tape. The author describes the surgical procedure and addresses possible perioperative and postoperative complications.
Key words: stress, incontinence, TVT strap, urethra, urinary bladder


 

Proč tedy nefunguje močová trubice správně? Jaké jsou příčiny inkontinence? Existují dvě nejčastější příčiny:

1. nedostatečná podpora močové trubice svalstvem pánevního dna, okolní pojivovou tkání a pochvou,
2. nedostatečnost svěrače močové trubice. Co může způsobit toto oslabení pánevního dna, pojivových tkání a svalů? Existuje několik příčin, mezi něž patří například těhotenství a porod, chronická zátěž při fyzické námaze, nedostatek estrogenů v menopauze, chronický kašel (astma), obezita.

Únik moči můžeme rozdělit do tří skupin podle závažnosti:

1. k úniku moči dochází po kapkách (kašel, smích),
2. při lehčí fyzické námaze (běh, chůze),
3. moč uniká téměř neustále.

Léčba stresové inkontinence

Léčba stresové inkontinence je buď konzervativní, nebo chirurgická. Konzervativní léčba zahrnuje rehabilitaci svalů pánevního dna, pesary a medikamentózní léčbu. Chirurgické řešení inkontinence představuje operace podle Burche nebo TVT-O páskou.

Stresová inkontinence a léčba TVT páskou

Postup operace pomocí TVT-O pásky

TVT-O je zkratkou anglického slovního spojení Tension Free Vaginal Tape Obturatory, což lze do češtiny přeložit jako beznapěťová poševní páska.
Součástí TVT-O instrumentária jsou (obr. 1):

a) spirálové zavaděče (jehly), které jsou připojeny k pásce TVT,
b) obturatorní traumatický vodič s křidélky, který usnadňuje průchod spirálových zavaděčů. Po zavedení poševního zrcadla se provede lokální anestezie (obr. 2) k místu, kudy se zavádí páska.

Pro usnadnění preparace a následnou kontrolu, zda nedošlo k poranění močového měchýře, zavedeme močový katétr a vypustíme moč. Za pomocí dvou kocherů a skalpelu provedeme incizi ve střední čáře sliznice pochvy, která se vede 1 cm pod ústím močové trubice (obr. 3).

Vypreparujeme prostor pro zavedení pásky (obr. 4) směrem k dolnímu rameni kosti stydké, mezi sliznicí poševní a močovým měchýřem. Tomuto prostoru se říká foramen obturatum. Pomocí vodiče s křidélky se zavede do připraveného kanálku spirálový zavaděč s TVT-O páskou, kterou zasouváme mírně šikmo, aby hladce prošla membránou foramenu obturata (obr. 5, 6).

Pokud máme zavedenou pásku na obou stranách, pásku upravíme, odstraníme plastový kryt a sešijeme incizi. Páska se nijak nefixuje, protože má v podstatě vlastnost suchého zipu (obr. 7-10). Po sutuře provedeme kontrolu moči, zda jsme neporanili močový měchýř, a katétr vytáhneme (obr. 11, 12).

Komplikace

I když je tento zákrok šetrný a doba operace je minimální, přesto se mohou objevit komplikace, a to jak perioperační, tak i pooperační. Perioperační komplikace jsou např. perforace močového měchýře a krvácení. Jejich řešením je komprese, tamponáda nebo revize Retziusova prostoru. Jsou však evidovány i jiné komplikace, např. cévní (Finsko) anebo perforace střeva (Rakousko), kdy je řešení pouze chirurgické.
Do pooperačních komplikací řadíme retenci, uroinfekci a bolestivost.

Stresová inkontinence a léčba TVT páskou

Závěr

Samotný výkon trvá 10 až 15 minut a pacientka je hospitalizována 2 dny. Cena pásky se pohybuje kolem 19 000 Kč a je hrazena pojišťovnou. Zákrok se provádí v gynekologické poloze a u nás jsou pacientky v analgosedaci v kombinaci s lokální anestezií.

V roce 2000 jako první v Brně začal s TVT páskami prim. Huvar z Nemocnice Milosrdných bratří. V průběhu doby se tvar a materiál pásky mění, ovšem vždy je na prvním místě bezpečí operačního výkonu pro pacientky a jejich brzký návrat ke kvalitnímu životu bez používání inkontinenčních pomůcek.O autorovi: Monika Kšírová, COS, Nemocnice Milosrdných bratří, Brno (ksirka@centrum.cz)

Ohodnoťte tento článek!