Stresová inkontinence – diagnostika

Stresová inkontinence je nejčastějším typem inkontinence u žen (asi 20 % žen ve věku kolem 45 let). Ve vyšších věkových skupinách výskyt stresové inkontinence stoupá.

Stresová inkontinence je stav mimovolného úniku moči při zvýšení nitrobřišního tlaku bez kontrakce detruzoru. Etiopatogeneze stresové inkontinence:

* pánevní trauma při těhotenství, porodu a chirurgických výkonech na pánevních orgánech * stárnutí organizmu * zvýšený intraabdominální tlak – ten je vlastním promotorem stresové inkontinence, jeho význam je zvýrazněn např. u CHOPN. Diagnostický algoritmus stresové inkontinence moči u žen: * detailní anamnéza * mikční karta * fyzikální vyšetření (moč + sediment, bakteriologické vyšetření moči, ultrasonografie močových cest včetně močového rezidua, ultrasonografie introitu, urodynamika) * doplňková vyšetření (gynekologické).

Únik moči musí být objektivizován. K tomu slouží urodynamika, která je nezbytná a která kompletizuje diagnostický postup. Plnící cystometrie verifikuje podíl a závažnost hyperaktivity detruzoru u smíšené inkontinence. Dalšími nejpoužívanějšími metodami jsou: profilometrie uretry, MarshallFroewisův + Bouneyův test a cystoskopie a kalibrace uretry.

Operační léčba

V současné době je považována za nejvhodnější chirurgickou korekci u naprosté většiny případů stresové inkontinence pásková (slingová) operace, jejíž zavedení do praxe znamenalo naprostou revoluci v řešení tohoto problému. Zjednodušeně řečeno: při stresové inkontinenci je zvýšený nitrobřišní tlak transformován přední poševní stěnou na zadní stěnu močové trubice, což způsobuje intermitentní otevírání uretry, projevující se únikem moči. Cílem této operace je zabránění přenosu nitrobřišního tlaku na dorzální část uretry. Při tomto výkonu se používá páska vyrobená z nevstřebatelného materiálu – polypropylenu. Při operaci se uloží tak, aby podepřela střední část močové trubice, čímž zabrání úniku moči.


O autorovi: Markéta Dulová (MarketaDulova@seznam.cz), Erika Eimutová, Urologické oddělení, Nemocnice Kyjov, p. o.

Ohodnoťte tento článek!