Studie zpochybnila přínos elektronického chorobopisu

Pracovníci ústavu veřejného zdraví Harvardské lékařské fakulty uveřejnili výsledky studie efektivity elektronické zdravotnické dokumentace, kterou provedli na rozsáhlém vzorku 3000 zdravotnických zařízení. Předmětem studie byly tři kategorie nemocnic.

V první skupině byla zařízení, která přešla na plnou verzi systému, ve druhé ta se základní konfigurací a v poslední byly nemocnice, které systém vůbec nezaváděly. Při hodnocení se ukázalo, že míra pečlivosti při vyplňování protokolů léčby se mezi jednotlivými skupinami lišila jen velmi málo. U nemocnic s plnou verzí byl výsledek 87,8 %, se základní 86,7 % a bez elektronické dokumentace 85,9 %. V oblasti ekonomických úspor byl přínos elektronického chorobopisu podobně nepřesvědčivý. Průměrná délka pobytu v první, elektronizované skupině nemocnic, byla 5,5 dne, ve zbylých dvou pak 5,7 dne. Studie tedy poukazuje na skutečnost, že to, co rozhoduje o kvalitně vyplněné zdravotnické dokumentace, není ani tak forma dokumentace jako spíše míra pečlivosti těch, kteří ji vyplňují.

Ohodnoťte tento článek!