Studium na EUNIO – dobrý vánoční dárek

V současnosti je na portálu k dispozici patnáct lekcí z různých oborů! Povzbudivou zprávou je to, že v posledním roce nastal v oblasti akreditovaného vzdělávání ošetřovatelských profesí formou e-learningu posun směrem k finančnímu zvýhodnění.

Za deset vybraných lekcí zaplatí studující pouze 800 Kč, a pokud je členem ČAS nebo POUZP, získává navíc stokorunový bonus. Cena výběrového kurzu se tak snižuje na 700 Kč.
Pouze pro připomenutí: úspěšně složené zkoušky jsou ohodnoceny 3 kredity v rámci celoživotního vzdělávání jako školicí akce (odborný kurz).

Vzhledem k již etablované kvalitě lekcí mohou sestry také požádat svého lékaře, aby jim studium na EUNIO koupil k Vánocům. Tento výdaj, který si navíc může zahrnout do nákladů své ordinace, se mu v dlouhodobé perspektivě určitě vyplatí -vedle časové úspory hraje jistě roli i garance aktuálních a ověřených oborových informací. Více na: www.eunio.cz

Seznam zatím dostupných studijních témat:
* Problematika zažívacích obtíží dětí a dospělých (PharmDr. Martina Belišová)
* Komunikace s pacientem s postižením; Pacient s postižením sluchu (PhDr. Mgr. Naděžda Špatenková, Ph. D.)
* Recidivující afty v dutině ústní (MUDr. Martin Šrytr)
* Chronická žilní insuficience dolních končetin (MUDr. Karel Roztočil, CSc.)
* Infekce CNS přenášené klíšťaty (doc. MUDr. Vilma Marešová, MUDr. Dita Smíšková, Markéta Bohmová)
* Laktační poradenství (PhDr. Bohdana Dušová, Ph. D.)
* Hodnocení seniorů (Mgr. Radka Kozáková)
* Inkontinence moči (MUDr. Libor Zámečník, Ph. D., FEBU)
* Stomie na gastrointestinálním traktu (PhDr. Renata Halmo)
* Periferní a centrální žilní vstupy (Bc. Alena Brdičková)
* Kompresivní terapie (MUDr. Sabina Švestková)
* Bolest a role sestry (Bc. Nina Müllerová, prof. MUDr. Richard Rokyta, Dr. Sc., MUDr. Jiří Kozák, MUDr. Jitka Fricová, doc. PhDr. Jana Marečková, Ph. D., Bc. Věra Kaslová)
* Nutriční podpora (MUDr. Zuzana Grofová)
* Ošetřovatelský proces a dokumentace (doc. PhDr. Jana Marečková, Ph. D.)
* Pády (Petra Mandysová, MSN, Hilda Vorlíčková)

I nadále jsou pro provozovatele portálu důležité a vítané vaše připomínky, příspěvky do diskuse nebo zajímavá samostatná sdělení. Adresa je stále stejná: www.eunio.cz, eunio@eunio.cz

Ohodnoťte tento článek!