Svět stomiků nemusí být pochmurný

„Chtít je víc než moci. Neboť chtěním se i propast stane příkopem, který lehce zdoláš.“ (Viktor Fischl) V pátek 15. listopadu 2013 proběhla v posluchárně Ústavu klinické a experimentální stomatologie VFN a 1. LF UK v Praze odborná konference s názvem Svět stomiků nemusí být pochmurný. Organizátoři, Traumatologicko-ortopedická sekce ČAS ve spolupráci s VFN, si jako motto konference vybrali výše uvedený citát básníka, prozaika, překladatele a publicisty Viktora Fischla, v jehož duchu se nesla všechna prezentovaná sdělení. Dopolední část programu sestávala ze tří ucelených bloků. Blok I. nabídl přednášky např. Historie stomií, Preedukace a její výhody v péči o stomika, Jak se zrodí stomie. Blok II. byl věnován většinově problematice urostomií a zazněly zde přednášky Jak zvládnout urostomii a Uro- a kolostomie. V rámci závěrečného bloku dopolední části konference se přednášející věnovali otázkám pooperační péče o pacienta se stomií, stravovacím návykům u pacientů se stomií a pohybu u stomiků. Odpolední část tvořily dva ucelené bloky, ve kterých zazněla sdělení Péče o pacienta z pohledu onkogynekologie, Péče o dětské stomie, PEG či Péče o stomika z pohledu onkologické sestry. V závěru této části byla prezentována témata Sex a stomik a zkušenostní sdělení pacientky stomičky zastupující pacientskou organizaci FIT-ILCO. Takzvaný 1. podzimní pracovní den přinesl účastníkům mnoho zajímavých informací a řada přednášek vyvolala po svém odeznění množství otázek z auditoria a bohatou diskusi v přestávkách v průběhu celého dne.

1)
R
Svět stomiků nemusí být pochmurný
Ohodnoťte tento článek!
1 (20%) 1 hlas/ů