Světový den astmatu a alergie v ČR

Česká republika se letos podruhé připojila ke Světovému dni astmatu a alergie, který na 3. května 2000 vyhlásila Globální iniciativa pro astma ve spolupráci s Evropskou federací sdružení alergiků a astmatiků. Aby seznámila širokou veřejnost s problematikou tohoto závažného onemocnění, Česká iniciativa pro astma uspořádala 3. května v pražském Národním domě na Vinohradech v Praze setkání pacientů s lékaři, sestrami a výrobci pomůcek pro astmatiky…

Česká republika se letos podruhé připojila ke Světovému dni astmatu a alergie, který na 3. května 2000 vyhlásila Globální iniciativa pro astma ve spolupráci s Evropskou federací sdružení alergiků a astmatiků. Aby seznámila širokou veřejnost s problematikou tohoto závažného onemocnění, Česká iniciativa pro astma uspořádala 3. května v pražském Národním domě na Vinohradech v Praze setkání pacientů s lékaři, sestrami a výrobci pomůcek pro astmatiky. Pacienti se dozvěděli, jak, co a kdy dělat s alergií a astmatem a jaké pomůcky jim mohou pomoci v léčbě.

Jak upozornil prof. MUDr. Václav Špičák, CSc., předseda České iniciativy pro astma, cílem Světového dne astmatu a alergie bylo ukázat, že astma není jen osobním problémem astmatiků, ale že svými sociálně ekonomickými důsledky je věcí veřejnou. Alergie postihuje 25 procent populace a její výskyt stále narůstá. Alergici jsou hlavní rizikovou skupinou pro vznik astmatu. Odhaduje se, že v letošním roce astma bude trápit v České republice na 600 tisíc dětí a dospělých. Až polovina případů astmatu u nás ovšem zatím zůstává nepoznána a neléčena. Proto bylo mottem Světového dne astmatu a alergie, že astmatik či alergik má právo na včasnou diagnózu, na správnou odpovídající léčbu a na pravdivé informace a poučení.

Odborníci odpovídají na konkrétní otázky:

Co je to alergie?

Alergie je přecitlivělost organizmu na určitou látku – alergen (pyl, prach, peří, srst, některé potraviny či léky aj.). Podstatou alergie je porucha imunitního systému vedoucí k nadměrným reakcím, poškozujícím organizmus nebo určité orgány. Dispozice ke vzniku alergie je vrozená a podílí se na ní několik genových skupin.

Alergie postihuje 25 % populace a alergiků ve všech částech světa přibývá. Stále stoupá počet případů sezónní pylové alergie, alergie z prostředí interiérů (roztoči) a alergie potravinové (např. na ořechy, sóju).

Příčinou nárůstu alergie je vzájemné působení genetických vlivů s vlivy prostředí. V končícím 20. století se změnilo mnoho faktorů, které na člověka působí:

Snížil se tlak infekcí (tuberkulóza, epidemie spalniček, neštovic, dětské obrny, černého kašle apod.).

Změnil se způsob života (městské aglomerace, průmysl, chemizace, škodliviny průmyslových exhalací, zplodin autoprovozu, způsob bydlení, vytápění, větrání, zvýšený kontakt se zvířaty v bytovém prostředí).

Příklad: zplodiny autoprovozu narušují povrch pylových zrn a bílkoviny z jejich nitra se snadno uvolní a jsou silnými alergeny. Proto stoupá pylová alergie hlavně ve městech a ne na venkově.

Změnila se výživa a nabídka potravinářského průmyslu.

Kuřáctví zasahuje mládež.

Alergici trpící ekzémem, alergickou rýmou („sennou rýmou“) jsou hlavní rizikovou skupinou pro vznik astmatu.

Kdy začíná astma?

Dětské astma vzniká v 50 procentech případů v prvních pěti letech života.

Astma dospělých začíná v polovině případů v dětství.

Astma seniorů začíná ve 30 procentech případů ještě po 65. roce věku.

Příčiny astmatu:

alergie – roztoči, pyly atd.

virové infekce

profesní látky – nejčastěji se objevuje profesní astma u zaměstnanců v zemědělství (29,8 %), při výrobě potravin (27,3 %), v textilním průmyslu, ve zdravotnictví, při výrobě pryže či plastů.

Výskyt astmatu v České republice

Časové období počet případů

1979 – 1980 120 – 180 000

1993 – 1995 233 – 350 000

1997 – 1998 380 – 600 000

1998 – 1999 290 – 480 000

2000 odhadovaný počet 600 000

(Podle dat provedených epidemiologických studií u dětí a dospělých.)

Praktičtí lékaři udávají 250 000 registrovaných astmatiků.

Nepoznáno, a tudíž neléčeno je v České republice 250 – 350 000 astmatiků.

Cílem je proto zlepšit diagnostiku ve všech věkových skupinách. Při tom je třeba věnovat pozornost dětem i dospělým s ekzémem a alergickou rýmou.

Nepoznané a neléčené astma se v průběhu života projeví zhoršenou funkcí plic, sníženou tělesnou výkonností a zdatností, zvýšenou nemocností na choroby dýchacích cest.

Nepoznaná a neléčená alergie se v průběhu života projeví překvapivou, někdy velmi těžkou, reakcí na potraviny, na vlivy prostředí, na kontakt se zvířaty nebo těžkou reakcí na bodnutí hmyzem. Je rizikem pro vznik kožních alergií, pro vznik alergické rýmy a astmatu.

Podmínkou úspěšné, bezpečné a účinné léčby je jednak vzdělaný lékař a zároveň informovaný, poučený a spolupracující pacient.

Kolik stojí astma?

Náklady na péči o astmatika se dělí na:

přímé – léky, hospitalizace

nepřímé – ztráty pracovní schopnosti, náklady na úpravy prostředí.

Největší náklady spotřebují těžké astmatické stavy, které vyžadují léčbu v nemocnici, na jednotkách intenzívní péče a je u nich nutno použít kombinované léčby farmaky. Tyto stavy i při malém množství (10 až 15 %) spotřebují většinu finančních prostředků (65 %).

Léky pro léčbu astmatu se rozdělují na léky úlevové, záchranné, používané pro potlačení příznaků a na léky podávané dlouhodobě, pravidelně, které mají účinek protizánětlivý, hojící zánět a působící preventivně.

Postupně se zlepšuje diagnostika a je zaváděn nový systém léčby. V březnu 1996 byla vyhlášena Strategie diagnostiky, prevence a léčby průduškového astmatu v České republice. Uvádí, že antiastmatika jsou v pořadí všech lékových skupin na osmém místě. Náklady na léky stouply. Zavádění léčby astmatu podle mezinárodně potvrzeného standardu má mimořádné výsledky, které vyrovnávají náklady na léky, což potvrzují příklady z jednotlivých našich zdravotnických pracovišť.

Kdo je kdo?

GINA – Globální iniciativa pro astma

Je celosvětová nezisková organizace, která vznikla pod záštitou Světové zdravotnické organizace (WHO) a ve spolupráci s Národním ústavem plicních, srdečních a krevních nemocí USA, aby ve skupině expertů z mnoha zemí celého světa informovala, zpracovávala a pomáhala uskutečňovat moderní strategii péče o astmatiky. První verze této Strategie byla zpracována a všemi mezinárodními organizacemi přijata v roce 1995. Ve skupině Globální strategie byla zastoupena mezi 21 členy i Česká republika. GINA rozvíjí svoji činnost ve všech směrech, zaměřuje se na šíření strategie mezi praktickými lékaři a mezi pacienty.

EFA – Evropské sdružení astmatiků a alergiků

Je organizací, která sdružuje v Evropě všechna sdružení, kluby, společnosti alergiků a astmatiků. Cílem je výměna informací, předávání znalostí, zkušeností a výchova ke způsobu života, který pomůže snižovat rizika astmatu i alergie. Úzce spolupracuje s Evropskou unií.

ČIPA – Česká iniciativa pro astma

Je obecně prospěšná organizace, kterou založily odborné lékařské společnosti alergologů a klinických imunologů, pneumologů a ftizeologů a fyziologů i patologů dýchání. V roce 1996 zpracovala ČIPA Strategii diagnostiky, prevence a léčby průduškového astmatu v České republice. Dokument byl vydán pod záštitou Ministerstva zdravotnictví ČR a stal se základem společného postupu odborných i praktických lékařů.

V letech 1997 – 1999 proběhlo 57 víkendových kurzů o astmatu pro praktické lékaře. Kromě toho proběhly kurzy Respirace o chorobách dýchacích cest včetně astmatu. ČIPA vydala i „Kapesního průvodce o astmatu“ pro praktiky, brožuru „Co máte Vy a Vaše rodina vědět o astmatu“ pro pacienty. První ročník má za sebou časopis Alergie – Astma – Bronchitida, určený pacientům a široké veřejnosti.

Podle tiskových materiálů zpracovaly Jarmila Škubová, Hana Černá-Šípková

Ohodnoťte tento článek!