Světový den dárců krve

Důležitost dobrovolného dárcovství krve připomněl 14. července Světový den dárců krve.

14. červen byl z iniciativy WHO, Mezinárodní federace Červeného kříže a Červeného půlměsíce a Mezinárodní společnosti transfuzního lékařství vyhlášen Světovým dnem dárců krve. Důvodem k celosvětovému prosazování právě bezplatného dárcovství je snaha o maximální bezpečnost transfuzního přípravku. Dárcovství založené pouze na morální motivaci, tedy dárcovství v pravém slova smyslu, snižuje riziko, že by dárce zatajil některé důležité informace o svém zdravotním stavu či chování, zatímco v případě poskytnutí krve a její složky za peníze je situace opačná.

I dnes patří bezplatné dárcovství krve k hlavním programovým činnostem Českého červeného kříže, který spolupracuje s transfuzními zařízeními při výchově k BDK, při propagaci bezplatného dárcovství a zajišťuje komplexně oceňování bezplatných dárců krve (známy jsou medaile prof. Jana Janského udělované za 10, 20 a 40 bezplatných odběrů a Zlaté kříže udělované za 80, 120 a 160 bezplatných odběrů). Připomenutí si dárců krve a jejich složek a bezplatného dárcovství je stále aktuální nejen proto, že tak vzdáváme poctu lidem, kteří nezištně zachraňují druhé, ale i proto, že v ČR nedosahuje počet dárců krve (kolem 300 tis.) početního stavu doporučeného WHO (4 % populace), k němuž „chybí“ kolem 100 000 dárců…

Ohodnoťte tento článek!