Světový den ergoterapie

Světová federace ergoterapeutů (World federation of Occupational Therapists) ustanovila 27. říjen Světovým dnem ergoterapie.

Ergoterapeuti na celém světě oslavují Světový den ergoterapie obvykle pořádáním rozmanitých akcí, jejichž smyslem je zviditelnit profesi ergoterapie a informovat širokou veřejnost o tom, jak může být ergoterapeut prospěšný osobám se zdravotním postižením, seniorům, dětem se speciálními potřebami a jejich rodinám i dalším osobám. Česká asociace ergoterapeutů (ČAE, www.ergoterapie.cz) jako jedna z 69 členských asociací Světové federace ergoterapeutů vítá tuto iniciativu, připojuje se k oslavě Světového dne ergoterapie a vyzývá své členy a ergoterapeuty v ČR, aby využili tento den k propagaci a popularizaci své profese na lokální, národní i mezinárodní úrovni.

Ergoterapie je profese, která prostřednictvím smysluplného zaměstnávání usiluje o zachování a využívání schopností jedince potřebných pro zvládání běžných denních, pracovních, zájmových a rekreačních činností u osob jakéhokoli věku s různým typem postižení (fyzickým, smyslovým, psychickým, mentálním nebo sociálním znevýhodněním). Pojmem zaměstnávání jsou myšleny veškeré činnosti, které člověk vykonává v průběhu života a jsou vnímány jako součást jeho životního stylu a identity.

Ergoterapie pomáhá řešit praktické otázky související se snížením či ztrátou soběstačnosti v činnostech, které jsou pro život nepostradatelné, a podporuje maximální zapojení jedince v běžném životě, přičemž plně respektuje jeho osobnost a možnosti. Ergoterapeut je kvalifikovaný odborník pracující ve zdravotnických a sociálních službách a službách zaměstnanosti.

1)
roky) x AST (U/l
2)
PLT (109/l
Ohodnoťte tento článek!