Světový den ledvin

International Federation of Kidney Foundations (Mezinárodní federace nadací pro nemoci ledvin) a International Society of Nephrology (Mezinárodní nefrologická společnost) vyhlásily letos poprvé 9. březen Světovým dnem ledvin, aby se zvýšila informovanost zdravotníků i laiků o nemocech ledvin a možnostech jejich časného záchytu, stejně jako o prevenci a léčbě.

„Chronickým onemocněním ledvin trpí na světě 500 milionů lidí, postihuje tedy zhruba každého desátého člověka,“ říká za Českou nadaci pro nemoci ledvin prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc., přednosta Kliniky nefrologie 1. LF a VFN. Podle něj léčba dialýzou či transplantací ledvin představuje několik procent celkových nákladů na zdravotní péči. S rostoucím věkem populace a zvyšujícím se počtem diabetiků počty dialyzovaných pacientů a náklady na jejich léčbu nepochybně porostou. „Časná detekce chronického onemocnění ledvin je snadná,“ tvrdí prof. Tesař. „U většiny pacientů s chronickým onemocněním ledvin však zůstává toto onemocnění nediagnostikováno. I u nás je každoročně zahajována dialyzační léčba až u třetiny nemocných, u nichž se o onemocnění nevědělo.“ Prof. Tesař upozorňuje, že screeningová vyšetření by se měla soustředit na nemocné s rizikem chronického onemocnění ledvin, tj. na pacienty s diabetem a hypertenzí, obézní, kuřáky, osoby ve věku nad 50 let, osoby s rodinnou anamnézou diabetu, hypertenze nebo chronického onemocnění ledvin, pacienty s anamnézou jakéhokoli onemocnění ledvin. Nejvýznamnější opatření, která u pacientů s chronickým onemocněním ledvin významně snižují riziko selhání ledvin a kardiovaskulárních komplikací, jsou snížení krevního tlaku na nižší cílové hodnoty než u pacientů bez onemocnění ledvin, snížení ztrát bílkoviny do moči, kontrola glykemie, krevních tuků, zastavení kouření a snížení tělesné váhy.

Ohodnoťte tento článek!