Světový den ledvin

Mezinárodní federace nadací pro nemoci ledvin a Mezinárodní nefrologická společnost vyhlásily již popáté Světový den ledvin.

Druhý čtvrtek v měsíci březnu, letos tedy 11. března, je již tradičně označován za Světový den ledvin. Cílem je zvýšit informovanost zdravotníků a zejména laické veřejnosti o nemocech ledvin, možnostech jejich časného záchytu, prevence a léčby. V letošním roce je hlavní pozornost zaměřena na vztah mezi cukrovkou a chronickým onemocněním ledvin. V rámci Světového dne ledvin si mohli zájemci v několika městech ČR nechat provést screeningové vyšetření ledvin (vyšetření moči a sérového kreatininu jako parametru funkce ledvin), změřit krevní tlak a určit BMI. K dispozici byly také informační materiály o léčbě ledvinné nedostatečnosti a metodách náhrady funkce ledvin. Nemoci ledvin jsou zrádné především tím, že se mohou dlouhou dobu rozvíjet zcela bezbolestně a bez příznaků. Včasná diagnóza přitom umožňuje výrazně snížit riziko vývoje selhání ledvin a předejít komplikacím. V ČR byl Světový den ledvin letos organizován společně Českou nadací pro nemoci ledvin a Českou nefrologickou společností ČLS JEP.

Ohodnoťte tento článek!