Světový týden glaukomu

Glaukom je nejčastější příčinou slepoty. Podle posledních odhadů WHO je jím postiženo přibližně 67 milionů lidí.

Na 7.–13. března 2010 letos připadl Světový týden glaukomu, který pořádala Světová asociace glaukomu (WGA) a Česká glaukomová společnost (ČGS). Některá zdravotnická pracoviště v tomto týdnu uspořádala dny otevřených dveří a nabídla lidem preventivní vyšetření očí zdarma. Glaukom je onemocnění, při němž dochází k odumírání nervových vláken zrakového nervu. Z mnoha příčin, které se na vzniku glaukomu podílejí, patří mezi nejzávažnější vysoký nitrooční tlak a narušené prokrvení zrakového nervu. Onemocnění je často zejména zpočátku bezpříznakové, později se projevuje drobnými výpadky v zorném poli a může skončit až úplnou ztrátou vidění. Tímto onemocněním trpí přibližně jeden z padesáti dospělých nad 40 let věku. Pokud je glaukom včas rozpoznán a léčen, lze ve většině případů postižení zraku předcházet. Pravidelná kompletní oční vyšetření by měli podstupovat především lidé nad 40 let věku nebo ti, u nichž je vyšší riziko vzniku glaukomu.

Ohodnoťte tento článek!