Syndrom diabetické nohy

Edukace klientů je velmi důležitá a počet diabetiků se syndromem diabetické nohy (SDN) narůstá. Péče by měla být komplexní, pod kontrolou odborného týmu, který by měl pomoci klientovi oddálit vznik příznaků SDN a udržet stávající kvalitu života diabetika.

SUMMARY

There is an increasing number of diabetics who suffer from diabetic foot syndrome and their education is very important. The patients require complex care of a healthcare team. The goal of the care is to postpone the development of diabetic foot syndrome and maintain good life quality.

Podle definice WHO se v případě syndromu diabetické nohy (SDN) jedná o ulceraci a/nebo destrukci hlubokých tkání spojenou s neurologickými abnormalitami a s různým stupněm ischemie a infekce.V ČR bylo podle údajů Ústavu zdravotnických informací a statistiky v roce 2000 postiženo SDN téměř 38 000 osob, tj. 5,8 % diabetiků. Což není málo!

SDN označujeme postižení DK klientů s DM distálně od kotníků (včetně kotníků) – puchýře, drobné eroze, léze, malá poranění, ulcerace. Proč je SDN tak závažný? Závažné jsou především následky, ke kterým patří ulcerace, gangrény a v hojných případech i nutnost amputace. Až 70 % amputací DK je způsobeno právě diabetem.

Nohy diabetika jsou obecně ohroženy poruchami čití a citlivosti, především změnami na malých a velkých cévách a na kostech. Na cévách mohou vést až k ischemii (nedokrvení) nohy s vážnými důsledky. Ztráta citlivosti je zvlášť nebezpečná! Může dojít i k vážným popáleninám, protože klient necítí pálivou bolest.

Příznaky SDN

Mezi prvotní příznaky patří: silné pálení, svědění zejména v klidu a v teple, ztráta vnímání bolesti, dotyků, tepla, chladu, vibrací, pocit chladných nohou, bodavé a pálivé bolesti a jiné. Další závažnou příčinou poškození DK diabetiků je nošení nesprávné obuvi s následnými otlaky. Diabetik by měl ošetřovat na DK každou ránu, trhlinky, zarudnutí, kuří oka, mozoly, pravidelně nohy prohlížet v meziprstních prostorech a na chodidlech.

Důležité je každodenní prohlížení nohou, pravidelné mytí v nepříliš horké vodě, důkladné osušení mezi prsty, střihání nehtů dorovna, nepoužívat v pedikúře ostrých předmětů, nechodit naboso venku, ani doma, nepoužívat sandálovou obuv. Nutné je upozornit klienta na sníženou citlivost nohou pro bolest, teplo a tlak, nošení dobře padnoucí kožené obuvi. Každou změnu by měl pacient bez váhání konzultovat s lékařem. Důležité je nikdy nepodceňovat žádné změny na svých nohou!

Léčba SDN

Léčba ulcerace je velmi složitá a můžeme říci, že se jedná o běh na dlouhou trať. O konzervativní léčbě mluvíme tehdy, když se zaměříme na odstranění příčiny vzniku ulcerace, např. snížením tlaku na postižené místo vhodnou obuví, hojením ran, léčbou infekce, kompenzací diabetu, edukací klienta (velice důležitá kapitola), péčí o kůži a nehty, omezením stoje a chůze (berle).

Chirurgickou metodou je mechanické odlehčení (ortéza), obnovení průchodnosti cév (angioplastické zákroky, bypassové operace, amputace). Medikamentózní metoda zahrnuje léčbu léky skupin, jako jsou antiagregancia (snížení krevní srážlivosti), ATB (léčba infekce), PAD, inzulinová terapie (kompenzace diabetu). Druhy léčebných metod se mohou vzájemně kombinovat.

Prevence SDN

Pro prevenci SDN je důležité pravidelné prohlížení a vyšetřování nohou, poradit se s lékařem o výběru obuvi, užívat vhodné ponožky (bavlněné bez stahovacích lemů), edukovat klienta a rodinu, léčit změny a komplikace na DK se zaměřením na kožní poruchy (otlaky, puchýře…), kompenzovat diabetes, cvičit DK, pokusit se nepřibírat na váze, nekouřit, zavést preventivní medicínu do základního školství.

Ošetření vředu na nohou provádějí speciálně vyškolení odborníci. Nejdůležitější je očištění okrajů vředů a tvrdé kůže tak, aby se mohla vytvořit zdravá kůže. Z vředu je také nutné odstranit mrtvou tkáň, nekrózy a zbytky sekretů či hnisu, které jsou zdrojem infekce.

Nejdůležitější je přijít včas!

Za touto frází se však skrývá mnoho dalších problémů. Uvědomil si vlastně již člověk postižený SDN, že se jedná o toto onemocnění, nepopírá, že je postižen? Velký vliv na včasný příchod má také psychika a informovanost o problematice SDN. Jistou roli rovněž hraje strach z toho, co bude, a tak pacient odkládá zjištění pravdy a říká si „zatím je to dobré“, ale neuvědomuje si, že čím dříve přijde pro odbornou radu, tím větší má šanci déle uchovat stávající stav. Jako příklad bych mohla uvést pacienta s DM, který již 6 let trpí sníženou citlivostí DK.

Zpočátku pozoroval mravenčivost v konečcích prstů DK, která se postupně rozšířila na celé prsty. Použitím nevhodné obuvi došlo ke vzniku ulcerací na plosce a palci DK. Rána byla otevřená se sekrecí. Léčba trvala měsíc s využitím materiálu vlhkého hojení ran. Teprve poté si klient začal uvědomovat vážnost onemocnění a jeho komplikací. Osvěta a edukace by neměla zaplňovat pouze stránky odborných časopisů, ale měla by proniknout i do povědomí široké veřejnosti např. prostřednictvím dalších médií (časopisy, noviny atd.).

Pediatrie

Jedná se o obor, který komplexně léčí chorobné stavy nohou a pátrá po příčinách potíží. Je vědou zabývající se studií nohy. Podiatrický tým tvoří diabetolog, podiatrická sestra, chirurg, protetik (pomůže vybrat správnou obuv), cévní chirurg, intervenční radiolog (vyšetření citlivosti), ortoped a rehabilitační pracovník.

Proč budovat podiatrický tým? Vyžaduje to nutnost multidisciplinárního přístupu k léčbě (tým specialistů), účinná prevence a multidisciplinární přístup k léčbě SDN, což společně vede ke změně nepříznivého osudu diabetiků, ke snížení počtu amputací končetin. Počet diabetiků meziročně stoupá a podiatrických center v ČR je stále nedostatek.

V ČR funguje Česká podiatrická společnost (www.pediatrie.cz), jejímž cílem je mj. podpora a rozvoj komplexní péče o nohy, odborný rozvoj členů, šíření informovanosti, vzdělávání apod. Společným cílem je propagace a osvěta kvalitní péče o nohy. Pro zajímavost: z 84 % vznikají recidivy defektu z běžné obuvi.

Speciální obuv pro pacienty s SDN

Klientům, kteří mají již potíž, resp. příznaky SDN, pomáhá speciální obuv. Jde o terapeutickou obuv, která slouží k odlehčení DK. Typ obuvi je volen podle místa ulcerace. Touto obuví lze odlehčit oblast prstů, paty a pomocí speciálních vložek i části plosky DK.

Závěr

Edukace pacienta musí být jednoduchá a praktická, je součástí komplexního programu péče o nohy. Své místo má samozřejmě také reedukace, neboť opakování je matka moudrosti!

Literatura
Diabetologie pro sestry. 1. vydání Rybka, J. a kol. Praha, Grada Publishing, 2006, 288 s.
Prezentace přednášky ÚVN Praha, téma: Péče o pacienty s DM
www.rany.cz, www.diazivot.cz, www.hojeniran.cz, prodia.milackove.net, www.healthdesign.net
Edukační materiály firmy Lilla, Novo Nordisk

Zdeňka Hornofová, Interní oddělení 1. B Krajská zdravotní, a. s. – Nemocnice Most, o. z. (zdenka.hornofova@centrum.cz)

Ohodnoťte tento článek!