Syndrom vyhoření

Dne 23. dubna se v prostorách Konferenčního centra pražského IKEM konala odborná konference Společnosti instrumentářek na téma Syndrom vyhoření. V rámci odborného programu zazněla řada zajímavých přednášek, které jako červená nit spojovala problematika tzv. burn out syndromu (vyhoření), „nové“ civilizační choroby, která postihuje především pracovníky v pomáhajících profesích.

Přednášky konference byly voleny tak, aby poukazovaly na problematiku z několika úhlů pohledu. Účastníci konference tak měli příležitost nahlédnout na syndrom vyhoření v sesterské profesi z pohledu fyzioterapeuta či nutričního terapeuta apod. Zazněl i zajímavý příspěvek, věnovaný aktuálním doporučením WHO, resp. tzv. WHO Surgical Safety Checklist. Jedná se o jednoduchý a časově nenáročný proces trojfázové kontroly chirurgického výkonu, jehož cílem je zaručit bezpečnost pacienta a eliminovat vznik rizika a případných pochybení. Tato kontrola tak chrání i členy operačního týmu. Obloukem se lze vrátit opět k problematice syndromu vyhoření. Může tak zabránit i pochybením „způsobeným“ následkem tohoto syndromu.

Ohodnoťte tento článek!