Systém sociálních dávek a výhod

Dotaz: Dobrý den, pracoval jsem řadu let jako sanitář. Před pár lety jsem se rozvedl a od té doby bydlím sám s dcerou v malém domku. V létě se mi stal vážný úraz nohy a tak jsem se chtěl zeptat, zda mám možnost žádat o nějaké sociální dávky? František K., Kolín

Dotaz: Dobrý den, pracoval jsem řadu let jako sanitář. Před pár lety jsem se rozvedl a od té doby bydlím sám s dcerou v malém domku. V létě se mi stal vážný úraz nohy a tak jsem se chtěl zeptat, zda mám možnost žádat o nějaké sociální dávky? František K., Kolín

Dobrý den, pane Františku, vzhledem k tomu, že ve vašem dotazu neuvádíte konkrétnější informace, bude i má odpověď spíše informativního charakteru a při konkrétním řešení vám bude jistě nápomocný místně příslušný sociální odbor. V současné době poskytuje stát finanční pomoc osobám, které jsou bez dostatečných příjmů nebo se ocitnou v obtížné životní situaci či potřebují specifickou pomoc ze strany státu.

Systém sociálních dávek je řešen v několika okruzích a pro člověka, který s ním nikdy nepřišel do kontaktu, se může zdát nepřehledný. Proto se pokusím ho trochu zpřehlednit a načrtnout alespoň základní schéma systému sociálních dávek.

„Dávky státní sociální podpory“ se dají rozdělit na tzv. „testované na příjem“, do této skupiny patří:

– Přídavky na dítě – Sociální příplatek – Příspěvek na bydlení

Dále pak jsou sociální dávky, které jsou vázané na nějakou sociální událost, v této skupině jsou následující sociální dávky:

– Rodičovský příspěvekDávky pěstounské péčePorodné Pohřebné

O tyto dávky se žádá na příslušném úřadu práce – oddělení státní sociální podpory – a je nutné při žádosti vyplnit předepsaný tiskopis (pro jednotlivé dávky jsou formuláře barevně odlišeny).

V případě, že se osoba nachází v hmotné nouzi, což upravuje zákon o pomoci v hmotné nouzi, který nabyl účinnosti 1. ledna 2007, tak lze z tohoto systému žádat celkem o tři „dávky pomoci v hmotné nouzi“:

– Příspěvek na živobytí – Doplatek na bydlení – Mimořádná okamžitá pomoc

Dalším důležitým okruhem je životní a existenční minimum, což není sociální dávkou jako takovou, nicméně je důležité pro výpočet předcházejících sociálních dávek a dává rámcovou představu, v jakých částkách se pohybujeme. Jen pro základní orientaci uvádím, že částka životního minima jednotlivce činí měsíčně 3126 Kč a částka existenčního minima činí měsíčně 2020 Kč.

Příspěvek na péči upravuje zákon o sociálních službách, ten se poskytuje osobám závislým na pomoci jiné fyzické osoby za účelem zajištění potřebné pomoci. Nárok na ni vzniká osobě, která potřebuje z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu pomoc jiné fyzické osoby při péči o vlastní osobu a při zajištění soběstačnosti v rozsahu stanoveném stupně závislosti (podrobněji viz vydání Sestry 1/2008).

Přehled sociálních dávek rovněž zahrnuje Dávky sociální péče pro těžce zdravotně postižené. Ty se dají rozdělit na několik oblastí. Jedna z oblastí se věnuje mobilitě občana a v této skupině jsou poskytovány následující dávky:

– Příspěvek na zakoupení, celkovou opravu a zvláštní úpravu motorového vozidla – Příspěvek na provoz motorového vozidla – Příspěvek na individuální dopravu

Další z oblastí se věnuje otázce bydlení těžce zdravotně postižených osob:

– Příspěvek na úhradu za užívání bezbariérového bytu a garážePříspěvek na úpravu bytu

A poslední oblast skýtá následující dávky:

– Jednorázové příspěvky na opatření zvláštních pomůcekPříspěvek úplně nebo prakticky nevidomému občanovi

V neposlední řadě se jedná o Mimořádné výhody pro těžce zdravotně postižené občany, které jak už z názvu vyplývá, nejsou sociální dávkou, ale jedná se o výhody, které jsou rozděleny do 3 stupňů podle závažnosti postižení:

– Mimořádné výhody I. stupně (průkaz TP): nárok na vyhrazené místo k sedění ve veřejných dopravních prostředcích pro pravidelnou hromadnou dopravu osob kromě autobusů a vlaků, v nichž je místo k sedění vázáno na zakoupení místenky, nárok na přednost při osobním projednávání jejich záležitostí, vyžaduje-li toto jednání delší čekání, zejména stání; za osobní projednávání záležitostí se nepovažuje nákup v obchodech ani obstarávání placených služeb ani ošetření a vyšetření ve zdravotnických zařízeních.

– Mimořádné výhody II. stupně (průkaz ZTP): výhody uvedené v I. stupni, nárok na bezplatnou dopravu pravidelnými spoji místní veřejné hromadné dopravy osob (tramvajemi, trolejbusy, autobusy, metrem), sleva 75 % jízdného ve druhé vozové třídě osobního vlaku a rychlíku ve vnitrostátní přepravě a 75% sleva v pravidelných vnitrostátních spojích autobusové dopravy.

– Mimořádné výhody III. stupně (průkaz ZTP/P): výhody uvedené v I. a II. stupni, nárok na bezplatnou dopravu průvodce veřejnými hromadnými dopravními prostředky v pravidelné vnitrostátní osobní hromadné dopravě, u úplně nebo prakticky nevidomých nárok na bezplatnou přepravu vodícího psa, pokud je nedoprovází průvodce.

Dále může být držitelům průkazů ZTP a ZTP/P poskytnuta sleva poloviny vstupného na divadelní a filmová představení, koncerty a jiné kulturní a sportovní podniky. Při poskytování slevy držitelům průkazu ZTP/P se poskytne sleva poloviny vstupného i jejich průvodci. Doufám, že se mi podařilo zodpovědět váš dotaz alespoň v obecné rovině a přeji vám krásné a barevné podzimní dny.


Odkazy na zákony:

Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpořeZákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouziZákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimuZákon č. 108/ 2006 Sb., o sociálních službáchVyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službáchVyhláška č. 182/1991 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon o působnosti orgánu ČR v sociálním zabezpečení


Bc. Jana Bednářová, sociální pracovnice

Ohodnoťte tento článek!