Systém virtuální mikroskopie „dotSlide“

Na 1. LF UK byl instalován v budově Purkyňova ústavu na Albertově systém virtuální mikroskopie „dotSlide“.

Návodné DVD pro ženy s karcinomem prsu

Zařízení umožňuje převádět klasické mikroskopické preparáty do digitalizovaného záznamu a dále potom studentům a dalším pracovníkům fakulty pracovat se záznamy podobně jako s preparáty v mikroskopu – měnit zvětšení, pohybovat preparátem a volit různá místa apod. Zásadní rozdíl proti všem podobným systémům je právě v tom, že dává šanci vidět nejen statický obraz jako v atlasu (je jedno, zda je atlas vytištěn nebo v podobě digitálně zaznamenaných snímků na nosiči či v databázi), ale se záznamem skutečně pracovat jako s preparátem – a přitom je záznam trvalý, opakovatelně přístupný mnoha zájemcům stejně jako atlas.

Další výhodou je to, že záznam je možné opatřit vysvětlivkami nebo poznámkami, a tak vést uživatele k hlubšímu poznání a pochopení zákonitostí stavby a funkce, stejně jako konzultace s učitelem nad preparátem. Systém umožní studium unikátních či raritních preparátů, aniž by byla ohrožena jejich fyzická existence. V současné době je již využíván teoretickými ústavy 1. LF UK – Ústavem pro histologii a embryologii, Ústavem biologie a lékařské genetiky, Ústavem patologie a dalšími. Pro tyto účely byly nově vybaveny mikroskopové sály v Purkyňově ústavu. Systém umožňuje vzdálený přístup a je tedy možné mikroskopovat doma „na gauči“.

Využití systému je nejen v klasické histologii a patologii, mikrobiologii, genetice a dalších oborech využívajících mikroskopické preparáty, ale je možné za jeho pomoci pořádat i telekonference, kde experti mohou ze své pracovny posuzovat preparáty nasnímané daleko od jejich ústavu a diskutovat v reálném čase s odborníky přímo v jejich pracovnách, aniž by bylo nutné je soustřeďovat kolem jednoho mikroskopu při diskusích nad složitými diagnostickými problémy. Studium i možnost týmové spolupráce tak získává neocenitelnou pomůcku. Systém, který 1. LF UK v Praze získala, je třetím instalovaným v ČR a jeho hodnota se pohybuje přes tři miliony korun.


O autorovi: doc. MUDr. Petr Hach, CSc., přednosta Ústavu pro histologii a embryologii 1. LF UK

PHOTO:
AUTHOR:
DESCRIPTION:

1)
roky) x AST (U/l
2)
PLT (109/l
3)
OR = 2,36, 95% CI 1,34-4,15, p = 0,003), resp. (OR = 2,42, 95% CI 1,22-4,81, p = 0,01
4)
OR = 3,22, 95% CI 2,28-4,55, p < 0,0001), resp. (OR 2,82, 95% CI 1,91-4,15, p < 0,0001
Ohodnoťte tento článek!