Tabulka 1

Tab. 1. Překážky v komunikaci

PočetNeschopnostPoužívání

Pracovištěpacientů ve II.Afáziezačítslovních

stadiu ACHkonverzaciopisů

DD Nopova5133

DD Kociánka122911

PL Černovice2331815

CELKEM406 – 15 %29 – 72 %29 – 72 %

Tab. 2. Poruchy paměti

PočetPoruchaNeschopnost udržet

Pracovištěpacientů ve II.orientace v časeinformaci – výbavnost

stadiu ACHa místě

DD Nopova542

DD Kociánka12105

PL Černovice231310

CELKEM4027 – 68 %17 – 42 %

Tab. 3. Poruchy pozornosti

PočetUtlumenáNeschopnost

Pracovištěpacientů ve II. stadiuschopnostzahájit, skončit úkol

ACHreakce, odezvy

DD Nopova524

DD Kociánka1268

PL Černovice231012

CELKEM4018 – 45 %24 – 60 %

Tab. 4. Poruchy vnímání a vizuálně prostorové orientace

PočetNesprávnéNeschopnost

Pracovištěpacientů ve II. stadiuužívánírozpoznat předměty

ACHpředmětůnebo osoby

DD Nopova523

DD Kociánka1286

PL Černovice231210

Ohodnoťte tento článek!