Tabulka 2

Pracovní skupinaStrukturálníProcesuálníVýsledkové

Zaměstnanecké

skupiny (ZS)

Rozpracovávají: systém kontinuálního standardy klinické praxe—————

1. národní standardy vzdělávání(ošetřovatelský proces,

personální obsazeníkvalita, výzkum atd.)

náplně činnosti

Sestavují: uložení cenností

2. lokální standardy resuscitační vybavení

standardní stanice

např. metoda DySSSy (Dynamický systém sestavování standardů)

bezpečnost: aplikace i.v. injekcí, příjem materiálu, podávání léků

individualizovaná péče: léčba bolesti, výživa, spánek, komunikace

edukace = edukace diabetika, pacienta se stomií, pacienta po cévní mozkové příhodě

personál: předávání informací o stavu pacienta apod.

3. standardní postupynapř. metoda E. Masona

aplikace i.v. injekcí

stanovení glukózy v séru

4. plány ošetřování pacienta s dg. akutní infarkt myokardu

ošetřovatelské péče ošetřování pacienta s dg. akutní pankreatitida

5. mapy péče péče o pacienta s dg. akutní infarkt myokardu

Ohodnoťte tento článek!