Tabulka 2

Tab. 2. Funkční vyšetření ve stáří a doporučované okruhy

Oblast hodnoceníOkruhy vyšetření

1. Zdravotní stav komplexní klinické vyšetření doplněné o screening poruch, cílené vyšetření výživy, mobility, kontinence, senzorické a komunikační defekty, bolest, farmakoterapie, podpora zdraví (prevence)

2. Fyzická výkonnost schopnost sebeobsluhy a péče o domácnost, rehabilitační potenciál

3. Duševní zdraví kognitivní funkce, přítomnost deprese, poruchy chování, sociální integrace, motivace a kompliance, psychosociální pohoda

4. Sociální status sociální kontakty, poskytované služby, hodnocení bytu a rizik

Ohodnoťte tento článek!