Tabulka 3

Tab. 1. Věková charakteristika a rozdíly v některých složkách

životního stylu intervenovaného a kontrolního souboru

Intervenovaný Kontrolní

soubor (n=111)soubor (n=200)Rozdíl

Kouřily před těhotenstvím15,3 %30,5 %sign.

Přestaly kouřit v těhotenství 15 ze 1752 ze 61nesign.

BMI před těhotenstvím (x ± SD)21,75 ± 3,422,04 ± 3,2 nesign.

BMI větší než 25 před těhotenstvím12,6 %17,5 %nesign.

Nárůst hmotnosti

v průběhu těhotenství (x – SD)10,38 ± 7,111,45 ± 6,3nesign.

Změna skladby stravy

v průběhu těhotenství70,3 %62,5 %sign.

Změna skladby stravy

v době těhotenství70,3 %62,5 %sign.

Konzumace víc než 20 g alkoholu

denně před těhotenstvím0,9%––

Snížení konzumace alkoholu

v průběhu těhotenství57,7 %54, 5 %nesign.

Zvýšení tělesné aktivity2,7 %3,5 %nesign.

Subjektivní pocit zdravé životosprávy

(velmi dobré vědomosti)30 %28,5 %nesign.

Rozhodnuté zlepšit životosprávu67 %59 %sign.

Tab. 2. Změny v přijímání některých složek

potravy v průběhu těhotenství (procento respondentek)

ovoce50,5 %37,5 %

zelenina46,8 %27,5 %

mléko30,6 %26,5 %

Ohodnoťte tento článek!