Tabulka 4

Rok19971998

Počet oslovených40 tisíc47 tisíc

Návratnost49 %52 %

Jaké pomůcky používáte?

Inkontinenční46 %53 %

Menstruační41 %37 %

Jiná ochrana13 %10 %

Svěřila jste se lékaři?

Ano41 %48 %

Ne59 %52 %

Získáváte je na poukaz?

Ano17 %26 %

Ne83 %74 %

Máte zájem o časopis TENA kontakt?

Ano70 %80 %

Ohodnoťte tento článek!