Tabulka 4

Tab. 1 – Nebiologické (chemické) indikátory

Třídy podle ISO 11140 Třídy podle ČSN EN 867-1 Triviální označení

Třída I indikátory procesuTřída A indikátory Procesové testy

procesu

Třída II indikátory proTřída B indikátory pro Bowie-Dick test

specifické testyspecifické zkoušky

Třída III indikátory proTřída C indikátory pro?

jedinou proměnnoujedinou proměnnou

Třída IV indikátory proTřída D indikátory proIntegrátory, zátěžové

více proměnnýchvíce proměnných testy, testy sterilizace

Třída V integrační Patří do třídy DChemický-biologický

indikátory indikátor, zátěžové testy

Třída VI emulační Patří do třídy DEmulátory, zátěžové testy

Ohodnoťte tento článek!