Tabulka 4

Tab. 3. Suibjektivní hodnocení svých vědomostí

o zdravé životosprávě v intervenovaném

a kontrolním souboru

Intervenovaný soubor Kontrolní soubor

(= 111) (= 200)

velmi dobré vědomosti27,0 %28,5 %

trocha vědomostí55,9 %60,0 %

velmi málo vědomostí0,9 %4,5 %

neodpověděly16,2 %7,0 %

p=0,028

Tab. 4. Počet správně uvedených rizikových faktorů

PočetIntervenovaný soubor Kontrolní soubor

(n=111) (n=200)

033,3 %46,5 %

17,2 %8,5 %

222,5 %19,0 %

315,3 %19,0 %

412,6 %4,0 %

59,0 %3,0 %

Ohodnoťte tento článek!