Tabulka 7

vyšetření význam

ALT, AST, bilirubin postižení jaterního parenchymu

ALP, GMT, bilirubin porucha exkreční funkce hepatocytů,

postižení alkoholem (GMT)

ELFO bílkovin, cholinesteráza porucha syntetické funkce jater, zánětlivé změny (zvýšení gamaglobulinů)

Quickův test, APTT poruchy syntézy koagulačních faktorů

cholesterol steatóza, cholestáza (zvýšení)

dekompenzovaná cirhóza (snížení)

krevní obraz snížení destiček, erytrocytů, leukocytů

HBsAg, HBeAg, anti HBs, anti Hbe, serologické vyšetření virových hepatitid

anti HBc, anti HCV

PCR-HBV, PCR-HCV vyšetření virů hepatitid B a C

Ohodnoťte tento článek!