Tabulka 8

Cholecystolitiáza, choledocholitiáza

Excesivní příjem alkoholu

Medikamenty (azathioprin, 6-merkaptopurin, sulfonamidy, methyldopa, pentamidin)

ERCP, operace

Úrazy, břišní traumata

Pankreatické či ampulární tumory

Hyperkalcemie, hypertriacylglycerolemie

Vaskulitidy (systémový lupus erytematodes, polyarteritis nodosa)

Ohodnoťte tento článek!