Téměř jubilejní kongres

Na konci listopadu loňského roku se na pardubické univerzitě odehrál v pořadí již třetí celostátní kongres na téma Mezioborová spolupráce při léčbě ran a kožních defektů.

Pořadatelem byla česká společnost pro hojení ran a Ústav zdravotnických studií Univerzity Pardubice. Není náhodou, že jeho účast provázelo zastoupení zajímavých hostů a výjimečně vysoká návštěvnost. Město perníku přivítalo téměř 500 účastníků, přednášejících a reprezentantů firem, generálním sponzorem byla opět společnost Johnson & Johnson – tedy rozhodně úctyhodný počet, který se stal už tradicí. Problematika hojení ran se dostává stále více do popředí zájmu odborné veřejnosti, i když v neformálních diskusích si sestry postěžovaly, že je trápí na některých pracovištích nedostatečné vzdělání lékařů v této oblasti. Potom jen velmi těžko prosazují moderní prostředky na hojení ran. To byl další cíl kongresu – ukázat na kazuistikách a workshopech rozdíly v léčbě klasickými a moderními preparáty. A jak se říká, že opakování je matka moudrosti, i zde se to potvrdilo. Některé ukázky průběhu léčby hojení komentovali lékaři s údivem a překvapila je i zkrácená doba hojení. Kongres, jehož nosným tématem byl samozřejmě odborný program, zaznamenal i zajímavé doprovodné akce. Ty sestávaly například z přednášek sponzorů.

Co nového v hojeni ran?

Po slavnostním zahájení předsedkyně české společnosti pro léčbu rány, primářka MUDr. Milada Franců, informovala o dalších aktivitách této organizace. Přednáška Rána a stres v podání profesora Luboše Sobotky z Hradce Králové byla rozdělena do několika částí. Z výzkumu vyplynulo, že pokud jsme ve stresu, hojení je odlišné, protože se aktivuje celá řada mechanizmů a organizmus dává zánětlivou odpověď. Musíme nemocného vyvést ze stresového stavu, a jak řekl profesor Sobotka, platí staré známé: stres = špatné hojení, bez stresu = rychlé hojení. Toto sdělení budeme v plném znění publikovat v Tematickém sešitu Ošetřování ran v Sestře 2/2005. Zajímavý byl i příspěvek MUDr. Jitky Fricové z Prahy, zabývající se léčbou bolesti jako součástí hojení rány. Akutní bolest je třeba léčit, protože při léčbě dobře odpovídá a ovlivňuje celkový stav nemocného. Jitka Fricova zdůraznila, že je třeba léčit hned a nenechat pacienta trpět. Zmínila se o špatné spolupráci s některými lékaři, kteří mají po operaci jiný názor na léčení. I tuto přednášku najdete v připravovaném Tematickém sešitu věnovanému hojení ran. Lokální preparáty stříbra pomáhají zkracovat dobu hojení chronických ran – to byla další přednáška, ve které autoři popisují kazuistiku nemocné s diabetes mellitus. Přednášející zdůraznili spolupráci ošetřovatelského týmu se specialisty internisty, diabetelogy. Další přednášející byla MUDr. Lenka Veverková z chirurgické kliniky z Brna s příspěvkem MRSA v defektu – lokální terapie. Informovala, že tento problém trápí nejen jejich pracoviště a zdůraznila nutnost režimových opatření, která se musí uvádět v dokumentaci. Ivana Pospíšilová z pražské Městské nemocnice následné péče uvedla na kazuistice silně obézní pacientky, jak některé ordinace lékařů ohledně používání prostředků k hojení ran nejsou vhodné a prodlužují dobu hojení. Opět z toho vyplynulo, že cfleně použité prostředky urychlují hojení. Dále její sdělení potvrdilo vliv stresu na hojení. Když dostala pacientka virózu, rána se zhoršila, protože nemocná byla ve stresu. Velmi zajímavá byla přednáška primárky Milady Franců z Brna o indikacích lalokové plastiky u dekubitů. Chirurgická léčba se provádí u 3. a 4. stupně proleženin a používá se asi u 8,7 procent pacientů s dekubity. Raritní případ popálení vnitřních partií stehen a genitálií u členů sportovního klubu, aneb: kam až vede láska ke sportu, kazuistika představila primářka Hana Zelenková ze Slovenska. Tuto kazuistiku si přečtete v připravovaném Tematickém sešitě Ošetřování ran. Mediálně známý případ dvouleté Lucinky, kterou v opilosti autem srazil a zranil lékař pražské Vinohradské nemocnice, přednášel primář Luboš Brož z Kliniky popáleninové medicíny z Prahy. Jeho přednáška ukázala nové možnosti řešení ztrátového poranění kožního krytu. Mluvil o výhodách Integry – materiálu, krytu, který se v České republice používá teprve kratší dobu. Jde vlastně o umělou kůži, pomocí níž se dají úspěšně zvládat 1 velmi závažné stavy. Ludmila Votavová z Noema-komplex, domácí péče, z Rumburka řekla, že moderní preparáty jsou drahé v rukou toho, kdo je neumí používat, a na kazuistikách z domácí péče ukázala, jak málo je lékařů, kteří se dají přesvědčit k používání moderních obvazových materiálů. Kolektiv sester a lékařů II. chirurgické kliniky z Olomouce opět na kazuistikách ukázali, jaké jsou rozdíly v době hojení, pokud se použije špatný preparát. Sdělení primárky Hany Zelenkové pojednávalo o rozsáhlé ulcerující necrobiosis lipoidica u pacientky s juvenilním diabetem. Na této kazuistice autorka ukázala i jiné možnosti terapeutického ovlivnění. „Léčení je velmi komplikované, málo perspektivní, a proto je důležité ke každému případu přistupovat individuálně.“ Během kongresu zaznělo mnoho sdělení, jimiž byla pro zdravotnickou a ostatní veřejnost otevřená diskuse na toto obtížné téma. Pro společnost bude prospěšné, budeme-li se jím zabývat po stránce odborné, ale i ekonomické, a to na profesionální úrovni.


Hana Černá-Šípková Fota archív Ger. centra, Pardubice

Ohodnoťte tento článek!