Terapie kresbou

Přijměte pozvání na výstavu dětských obrázků aneb když hematoonkologové píšou a děti ilustrují.
V krásných historických prostorách galerie U prstenu v Jilské ulici 14 v Praze proběhne ve dne ch 18.–2 2. března 2013 výstava obrázků dětí z Ateliéru Studánka Brno, které se podílely na ilustraci knížky Jak si poradit s nádorovým onemocněním krve – pomocník pro pacienty nejen s leukemií či lymfomem. Třešničkou na dortu bude slavnostní křest zmiňované publikace, který se uskuteční poslední den konání výstavy, v pátek 22. března od 10 hodin. Přítomni budou jak autoři knihy, tak děti, které obrázky malovaly, a řada dalších zajímavých hostů. Na výstavu jsou srdečně zváni také čtenáři časopisu Sestra, případně mohou využít i možnosti setkání se samotnými autory. Kniha kolektivu autorů doc. MUDr. Andrey Janíkové, Ph. D., prof. MUDr. Michaela Doubka, Ph. D., a dalších z edice Lékař a pacient vydavatelství Mladá fronta a. s. vznikla jako logická reakce hematoonkologů na dotazy a požadavky pacientů, které mají ve své péči. Snaží se v ní rozvinout to, co nemocným poskytují edukační brožury o klasické protinádorové terapii a nádorových onemocněních. Jako vzor použili nádorová onemocnění krve, řada informací má ale obecnou platnost pro ostatní nádorové nemoci. Všechny poznatky jsou autory prezentovány v duchu medicíny založené na důkazech, neboť jako lékaři mohou pacientům doporučit opravdu jen to, co má prokázaný účinek a nepoškodí jejich zdraví. Máte-li zájem o více informací o knize, navštivte www.medicalservices.cz

Ohodnoťte tento článek!