Terapie rázovou vlnou

Již téměř 2 roky se na našem pracovišti intenzivně zabýváme touto terapií a sledujeme nejnovější světové trendy. Neustále se rozšiřuje indikační schéma, a tím i množství diagnóz vhodných pro terapii rázovou vlnou přístrojem Swiss DolorClast.

Nejčastější indikací léčení rázovou vlnou je tenisový loket neboli epikondylitida radiální či ulnární. Naše zkušenosti a statistiky ukazují, že úspěšnost léčení je kolem 85 % a ve srovnání se světovými statistikami jsou naše zkušenosti obdobné. Další velmi častou diagnózou, pro kterou pacienti navštěvují naši ordinaci, je patní ostruha – zde je úspěšnost léčby kolem 95 %, což je v souladu s evropskými i světovými statistikami. Mezi další časté a úspěšné diagnózy patří syndrom bolestivého ramene – syndrom rotátorové manžety, kde je úspěšnost léčby kolem 93 % a u zánětů Achillovy šlachy kolem 90 %. Na západ od našich hranic se rázová vlna ve zvýšené míře používá v revmatologii, ortopedii, úrazové chirurgii, zabývají se jí i specialisté na akupunkturu. Výrazné úspěchy slaví terapie rázové vlny ve sportovní medicíně. Další aktuální novinkou uplatnění terapie rázovou vlny je oblast léčby bolesti při aplikaci v oblasti akupunkturních bodů. Terapie rázovou vlnou začíná být také hojně využívána v rámci léčby tzv. trigger pointů – jedná se o spouštěcí body bolesti, kde je lokální svalový spasmus způsobující myofasciální bolest. Pomocí těchto bodů se léčí recidivující bolesti lumbální páteře – lumbago, lumboischiadický syndrom, stavy po zlomeninách kostrče, bolesti ramen, blokády krční páteře a bolesti krku, kolen, migrény, závratě. Studie, které jsme sami prováděli a které jsou srovnatelné se zahraničními, prokázaly, že léčení přístrojem Swiss DolorClast nejen značně potlačuje chronickou bolest, ale podstatně odstraňuje omezení při práci, sportovní činnosti a v denním životě, vyplývající z chronické bolesti. Terapie je vysoce přijatelná pro značnou toleranci pacienty a nepatrné vedlejší účinky a kontraindikace. Důležité je též zmínit, že výsledek terapie je trvalý a pacienti, kteří léčení absolvovali, přicházejí většinou s jiným problémem vědomi se účinnosti a výsledku léčení.


 

O autorovi: MUDr. Dalibor Zeman, chirurgická ambulance, Říčany (dalibor.zeman@atlas.cz)

Ohodnoťte tento článek!