Tichý zloděj kostí útočí

Osteoporózou v ČR trpí téměř půl milionu žen a 200 tisíc mužů.

Osteoporóza

I přes veškerý medicínský pokrok v tuzemsku meziročně vzrostl počet nemocných. Letos si tohoto „tichého nepřítele“ připomněli odborníci i laická veřejnost 20. října (Světový den osteoporózy). Osteoporóza je systémové onemocnění skeletu, vedoucí ke zvýšené křehkosti kostí a ke zlomeninám. Často se jí říká „tichý zloděj kostí“ a v naprosté většině se projevuje u lidí starších 50 let. „Ubývá-li kostní hmoty pomalu, je to přirozené a nic vážného se neděje. Problém nastává, řídne-li rychleji, než by měla. Osteoporóza je výsledkem nerovnováhy mezi odbouráváním a novým tvořením kosti,“ vysvětlil MUDr. Milan Cabrnoch z Českého národního fóra proti osteoporóze.

Ročně v ČR prodělá osteoporotickou zlomeninu krčku stehenní kosti 14 tisíc žen a 7 tisíc mužů. Za posledních 20 let se tak jejich počet zdvojnásobil. „Pro lepší představu lze říci, že každých 30 minut utrpí takovou frakturu jeden člověk. 20 % z těchto lidí do jednoho roku umírá vinou zdravotních následků úrazu, dalších 50 % z přeživších zůstává do konce svých dnů handicapováno,“ podotkl MUDr. Cabrnoch. Pouhý zlomek postižených se léčí. Zatímco před 20 lety byla osteoporóza prakticky neléčitelná, v současnosti může řada odborníků (osteologové, gynekologové, ortopedi, revmatologové, internisté) osteoporózu diagnostikovat a léčit. Ideální je jejich spolupráce při komplikovaných případech se specializovanými pracovišti – osteocentry.

V zemích EU prodělalo v roce 2000 zlomeninu krčku stehenní kosti 414 tisíc lidí. Světová zdravotnická organizace (WHO) odhaduje, že v roce 2050 vzroste toto číslo již na 972 tisíce. U žen je tak očekáván nárůst o 240 % a u mužů dokonce o 310 %. Zvrátit další nepříznivý vývoj lze podle Českého národního fóra proti osteoporóze pouze jedním způsobem – prevencí podpořenou dostatečnou osvětovou kampaní jak mezi laiky, tak mezi odborníky. Riziko osteoporózy lze nejvíce ovlivnit v dětství a mládí, především stravou, která by měla obsahovat vápník a látky důležité pro ukládání vápníku do kostní hmoty. Nezanedbatelnou položkou, jak si vytvořit dobrý kosterní základ, je pohyb na čerstvém vzduchu.

1)
roky) x AST (U/l
2)
PLT (109/l
Ohodnoťte tento článek!