Tornádo nad myokardem

Co spojuje jména fotbalisty Antonia Puerty, krasobruslaře Sergeje Grinkova, fotbalisty Martina Doktora? Je to nečekané úmrtí na diagnózu náhlé srdeční smrti ve velmi mladém věku, ještě před dosažením 30. roku života.

Pokud smrt nastane zdánlivě z plného zdraví, představuje mimořádně dramatickou událost. V posledních letech zemřelo na diagnózu NSS několik významných sportovců a osobností společenského života. NSS je neočekávaná a nenásilná smrt způsobená zástavou dýchání a krevního oběhu, která vznikla okamžitě nebo do 1 hodiny od objevení se prvních symptomů, přičemž jedinec upadne do bezvědomí.
Etiologie NSS: * maligní arytmie – komorová tachykardie a komorová fibrilace, * asystolie – úplná zástava mechanické a elektrické činnosti srdce.
Fibrilace komor vzniká při poruše vzniku a přenosu vzruchů. Je projevem neuspořádané elektrické aktivity v srdci a má za následek nepravidelné a nekoordinované kontrakce myokardu. Frekvence myokardu je v rozpětí 300500/min. Spouštěcím mechanismem může být fyzický a emoční stres, iontová a metabolická nerovnováha, ischemie myokardu, akutní infarkt myokardu (AIM). Komorové fibrilaci předchází komorová tachykardie nebo předčasná komorová extrasystola. Jsou v pozadí u 85 % případů NSS.
Asystolie je provázena úplnou zástavou elektrické činnosti v souvislosti s mechanickou zástavou srdce. Porucha tvorby vzruchu v buňkách myokardu může být vyvolaná metabolicky vlivem ischemie nebo působením léků – antiarytmika, hyperkalemie.

Prevence NSS

Klíčem k předcházení této dramatické fatální události je prevence NSS, která spočívá v: * abstinenci kouření, * redukci hmotnosti, * léčbě poruch metabolismu, * léčbě hypertenze, * podávání betablokátorů a antiarytmické léčbě.
Moderní kardiologie má k dispozici diagnostické metody, pomocí kterých může identifikovat osoby s vysokým rizikem náhlé srdeční smrti. Velmi důležité varovné příznaky však může lékař zjistit již při rozhovoru s pacientem nebo jeho příbuznými – jde zejména o stavy krátkodobého bezvědomí nejasné příčiny a výskyt náhlého úmrtí u nejbližších příbuzných. V zásadě platí, že každý stav bezvědomí, zejména u pacienta s diagnostikovaným onemocněním srdce, vyžaduje odbornou konzultaci u kardiologa.
Na Slovensku probíhal od roku 2006 projekt RENKAS, Registr náhlé kardiální smrti, jehož cílem bylo zjistit epidemiologické údaje o pacientech s vysokým rizikem NSS a zajistit efektivní management vysokého rizika NSS u indikované skupiny pacientů. Jeho cílem bylo částečně zvrátit nevhodný konzervativní trend v managementu pacientů s vysokým rizikem NSS a zmírnit tak zaostávání za evropskými průměry v počtu implanovatelných defibrilačních systémů (ICD). Projekt začal na západním Slovensku s cílem rozšířit jej na celé Slovensko. Postupně vyhledával, řešil a sledoval pacienty s vysokým rizikem NSS formou úzké spolupráce lékařů ve všech regionech Slovenska se sítí specializovaných arytmologických pracovišť – Bratislava, Banská Bystrica a Košice. Avšak v současné době projekt není aktuální pro vysoký počet pacientů. Pacienti, u kterých je dokumentováno vysoké riziko vzniku NSS, jsou v dispenzáři kardiologických ambulancí.
Prevence se soustřeďuje na dvě skupiny osob: * primární prevence NSS – pacienti po překonání AIM se závažnou dysfunkcí levé komory, pacienti s dilatační kardiomyopatií, * sekundární prevence – pacienti po odvrácení NSS na podkladě komorové fibrilace, pacienti se záznamem širokokomplexové tachykardie, pacienti se synkopou.

První pomoc a kardiodefibrilátory

Akutní stadium vzniku fibrilace komor nebo asystolie je potřeba řešit okamžitě v terénu, stejně jako na nemocničním lůžku. První pomoc při fibrilaci komor je defibrilace pacienta. Pokud k tomuto závažnému stavu dojde v terénu, je každý občan povinen poskytnout první pomoc zaměřenou na obnovu vitálních funkcí a následně přivolat rychlou zdravotnickou pomoc (RZP). Snahy o prosazení zavedení defibrilátorů do institucí či podniků, kde se zdržuje velké množství lidí, však na Slovensku nejsou zatím úspěšné. Čas, který neúprosně odpočítává vteřiny znamenající život nebo smrt, je tak krátký, že i při špičkovém fungování systému RZP se pravděpodobnost přežití dá zvýšit nejvýš na 5 %. Cílem rozšíření sítě záchranných služeb bylo zajistit, aby posádka RZP byla u pacienta do 15 min. kdekoli na Slovensku.
Kardiologie, soustředěná do vysoce specializovaných kardiocenter, má reálné léčebné nástroje, jak riziko NSS snížit. Jde o komplexní farmakologickou léčbu v kombinaci s moderními implantovatelnými přístroji – kardiodefibrilátory (ICD), které plní funkci defibrilátoru i kardiostimulátoru. Důkazy o účinnosti této léčby jsou dnes nezpochybnitelné, proto nastal čas, aby o těchto možnostech věděla více i širší laická veřejnost. Statistiky jasně ukazují, že jde o závažný odborný, ale i celospolečenský problém s obrovským dopadem, když nezřídka umírají lidé v produktivním věku, rodiče a živitelé rodin. Povědomí o rozměru tohoto problému často není přiměřené ani v odborných zdravotnických kruzích.

**

Literatura

LUKL, J. a kol. Srdeční arytmie. Aktuální problémy. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 1996. 232 s. ISBN 80-7169-272-7.
KALISKÁ, G. et al. Indikácie na implantácie automatických implantovateľných defibrilátorov. Kardiológia pre prax. 2004, 6, 3, s. 162-166. ISSN 1336-3433.
Cardio magazín. 2007, 2, 5. ISSN 1337-0537.
Náhla srdcová smrť – najčastejšia príčina úmrtí civilizovaného sveta. (on-line). (Cit. 2010-10-12). Dostupné z WWW: http://www.cardioconsult.sk/nss.htm Register náhlej kardiálnej smrti (RENKAS). (online). 2008. (Cit. 2010-10-12). Dostupné z WWW: www.arytmie.sk/files/renkas2008.pdf

Souhrn Náhlá srdeční smrt (NSS) je závažný zdravotní problém, který má ročně na svědomí 700 000 lidských životů. Z 20 postižených 19 umírá dřív, než se k nim dostane odborná pomoc. Implantovatelný defibrilátor dokáže ve více než 90 % odvrátit riziko NSS. Klíčová slova: náhlá srdeční smrt, fibrilace komor, asystolie, defibrilátor, resuscitace, RENKAS

O autorovi| Mgr. Zuzana Mojžíšová, JIS, Interné oddelenie, FN Trenčín (zuzanamojzisova@centrum.sk)

EKG záznam fibrilace komor
Mechanismus fibrilace komor
Mechanismus asystolie
ICD defibrilátor
Fibrilace komor ukončená výbojem z ICD

Ohodnoťte tento článek!