Tradiční hojení ran ve městě perníku

VIII . celostátní kongres na téma Mezioborová spolupráce při léčbě ran a kožních defektů

Pořadatelem kongresu je Česká společnost pro léčbu rány, ve spolupráci s Fakultou zdravotnických studií Univerzity Pardubice, záštitu nad kongresem převzali rektor Univerzity Pardubice prof. ing. Jiří Málek, DrSc., a hejtman Pardubického kraje Mgr. Radko Martínek. Kongres se uskuteční ve dnech 28. a 29. ledna 2010 ve velké aule a přilehlých prostorách Univerzity Pardubice.

Akce je tradičně určena lékařům z praxe, chirurgům, dermatologům, angiologům, geriatrům, diabetologům, internistům a lékařům ostatních oborů, kteří se zabývají léčbou rány. Dále sestrám jak z ambulantních i lůžkových zařízení, tak domácí péče. Okruhy přednášek budou: nové poznatky v problematice léčby ran, nové materiály, onemocnění periferních cév jako etiologický faktor, chirurgické a konzervativní řešení, chronická žilní insuficience, dekubity, diabetická noha, popáleniny, faktory ovlivňující hojení ran. Satelitně budou probíhat workshopy k jednotlivým tématům, k novinkám v moderních terapeutických obvazech, kazuistiky.

Bližší informace vám podá: Eva Novotná, Geriatrické centrum Pardubické krajské nemocnice a. s., GSM: 775 217 026, fax 466 654 335, e-mail: sekretariat@cslr.cz. Přihláška je k dispozici na webových stránkách www.cslr.cz

Ohodnoťte tento článek!