Transplantace a darování orgánů

I v roce 2011 IKEM obhájil postavení transplantační jedničky v ČR.

Zatímco v ostatních centrech ČR dochází k mírnému poklesu počtu provedených transplantací, v IKEM se transplantační programy rozvíjely. Bylo zde provedeno 63,2 % transplantací orgánů realizovaných v roce 2011 v celé ČR, tj. o 4 % více než v předcházejícím roce. Celkem bylo v IKEM loni transplantováno 367 orgánů. V programu transplantace ledvin provedli operatéři IKEM v roce 2011 celkem 214 transplantací, z toho 185 transplantovaných orgánů pocházelo od kadaverózního (zemřelého) dárce a 29 jich poskytli dárci žijící. Kardiocentrum provedlo 43 transplantací srdce. V programu transplantace jater bylo provedeno 64 zákroků. Dosud rekordní počet transplantací byl zaznamenán u pankreatu, kterých bylo provedeno 32. Součástí transplantačního programu pankreatu jsou také transplantace Langerhansovych ostrůvků, těch bylo provedeno 14. Další vývoj v oblasti transplantací orgánů velmi významně závisí na počtu kadaverózních dárců v ČR.

„V posledních letech je patrná stagnace růstu až mírný pokles v počtu dárců orgánů, zemřelých i žijících, a s tím související stagnace až pokles počtu transplantací orgánů. Při pohledu na tyto statistiky tak rok 2011 v IKEM představuje výsledek spíše výjimečný. O to podstatnější se jeví usilovat o rozšíření programu transplantace ledviny od žijících dárců a snaha o maximální využití nabízených kadaverózních dárců včetně zavedení odběrů od dárců po smrti srdce. K lepšímu využití nabízených dárců pak přispěje jak využití náročnějších metod přenosu, tak i větší naplnění čekacích listin,“ uvedl přednosta Transplantcentra IKEM Pavel Trunečka.

Ohodnoťte tento článek!