Traumateam ČR

Traumateam České republiky je mobilní zdravotnický útvar, jehož úkolem je poskytování odborné a specializované péče (resuscitační, traumatologické a chirurgické) na místě mimořádné události.

Iniciátorem pro vznik mobilního chirurgického týmu byl v roce 1987 MUDr. Petr Zelníček, CSc., ředitel Úrazové nemocnice v Brně. Stal se také prvním vedoucím mobilního chirurgického týmu určeného pro poskytování krátkodobé odborné lékařské péče na místě katastrofy.
V roce 1987 se Traumateam ČR (TT) zapojil do mezinárodní humanitární pomoci v Nikaragui. Poté následovala v roce 1989 humanitární pomoc po zemětřesení v Arménii, Íránu a Maďarsku. Zatím poslední humanitární misí ČR byla pomoc v Pákistánu, kde došlo ke zničujícímu zemětřesení o síle 7,6 magnitude, což je přibližně 8. stupeň Richterovy stupnice. Humanitární pomoc Pákistánu patří mezi největší aktivity v historii České republiky. Tento typ nasazení TT byl unikátní, zejména pro dosud nevyzkoušenou spolupráci s jednotlivými složkami integrovaného záchranného systému, v tomto případě s USAR odřadem HZS hl. m. Prahy. Traumateam ČR byl za tuto jedinečnou humanitární akci oceněn cenou Úřadu vlády ČR, a to za nejlepší humanitární čin roku 2005 mimo území ČR. Mezi další ocenění jistě patří Zlatý záchranářský kříž, udělený in memoriam dr. Zelníčkovi za přínos záchranářství.
Po přesunu Traumacentra z Úrazové nemocnice v Brně vznikl v roce 2010 druhý Traumateam při Fakultní nemocnici Brno, který má v současnosti 53 členů. Vedoucím lékařem tohoto TT byl jmenován MUDr. Petr Nestrojil, CSc.
V současné době je Traumateam zařazen a vybaven jako předsunutá zdravotnická jednotka (Advanced Medical Post) podle Úředního věstníku EU Euratom o civilní ochraně jako Modul č. 7. Je složen z lékařů a sester úrazové chirurgie, anesteziologie, resuscitace a urgentní medicíny. TT úzce spolupracuje s USAR odřadem HZS hl. m. Prahy, který zajišťuje logistiku, technickou podporu a současně spolupracuje se zdravotnickým týmem při činnosti na místě mimořádné události. Díky tomu je TT naprosto nezávislou, soběstačnou a samostatnou jednotkou.
Na zahraničních cvičeních a v případě nasazení na humanitární misi vystupuje Traumateam

pod hlavičkou AMP CZERT Czech Republik (Advanced Medical Post – Czech Emergency Response Team).
Traumateam se rozvinuje v polních podmínkách přímo na místě mimořádné události nebo v její těsné blízkosti a pro jeho činnost jsou k dispozici speciální zdravotnické stany. Je schopen zásahu jednu hodinu po příjezdu na místo.

„Těžko na cvičišti, lehko na bojišti“

Jednotka Modulu č. 7 sestává z několika stanových pracovišť. Takzvaná Triage je určena ke třídění a příjmu zraněných, dva zelené vstupy slouží jako ambulance, dva žlutočervené vstupy slouží jako ICU, zajišťující ošetření závažně zraněných, stabilizaci celkového stavu a přípravu na transport k definitivnímu ošetření. Další stany jsou vyhrazeny pro sklad materiálu, odsun zraněných, prostor pro zemřelé a zázemí pro tým.
TT se v roce 2012 zúčastnil několika cvičení. První se konalo v dubnu v Národní základně humanitární pomoci ve Zbirohu, kde je uložena část materiálu. Následovalo červnové třídenní mezinárodní cvičení MAAFEX 2012 v areálu bývalé továrny Jitona v Teplé na Karlovarsku a dvoudenní říjnové cvičení Tadeáš v areálu FN Brno, které bylo generální přípravou na cvičení EU v Dánsku.
Mezinárodní taktické cvičení MODEX FALCK se konalo ve dnech 24.–29. ledna 2013 ve výcvikovém středisku Dánské agentury pro mimořádné události DEMA v Tinglev. Kromě TT ČR a USAR odřadu HZS hl. m. Prahy se dále zúčastnily USAR odřady z Velké Británie (ISAR) a Islandu (ICE-SAR), které patří k nejzkušenějším USAR odřadům v Evropě.
Námětem cvičení bylo ničivé zemětřesení s přívalovou vlnou a rozsáhlými záplavami ve fiktivní muslimské zemi Euland a následná žádost o pomoc ve formě speciálních týmů pro vyprošťování osob, polních zdravotnických jednotek a týmů na velkokapacitní čerpání vody.
Pomocí systému EMOFF, formou SMS, bylo 24. 1. v ranních hodinách aktivováno 23 členů TT, z toho 9 lékařů a 14 NLZP. Po 12 hodinách byl TT spolu s 12 členy odřadu USAR plně připraven k odjezdu z Prahy.
Na německo-dánské hranici byly načerpány pohonné hmoty nutné k zajištění provozu AMP. Ve 13 hodin, na fiktivní hranici Eulandu, byly všechny týmy seznámeny s dodržováním bezpečnostních pravidel a s námětem cvičení. Prošly celní a pasovou kontrolou, včetně kontroly zdravotních karet a očkovacích průkazů. TT ČR byly zabaveny potraviny obsahující vepřové maso a část léků. Týmu z Islandu byl například zabaven autobus, a proto jej do místa neštěstí přepravil TT ČR.
Všechny záchranné složky byly na fiktivních hranicích drženy 6 hodin. Se stavbou tábora se začalo záměrně v nočních hodinách za hustého sněžení. První zranění byli přijímáni a ošetřeni 1 hodinu po příjezdu na místo katastrofy. TT pracoval ve dvou směnách, čímž byl zajištěn nepřetržitý provoz. Zatímco první směna přijímala a ošetřovala zraněné, druhá směna měla za úkol dostavbu tábora. Poté se směny střídaly nejdříve ve čtyř- a následně v šestihodinových intervalech.
Součástí cvičení byla i spolupráce s ostatními týmy při práci v terénu. Jednalo se o vyhledávání a vyprošťování zraněných ze sutin. Všechny týmy si tak měly možnost vyzkoušet mezinárodní spolupráci v místě neštěstí, řešit provozní, technické a politické komplikace při poskytování humanitární pomoci za mimořádně obtížných podmínek nejen v zimě a na sněhu, ale i v blátě a dešti.
Během čtyřdenního cvičení byl Traumateam ČR podroben 72 hodinám nepřetržité činnosti za náročných podmínek. Během svého působení ošetřil 227 zraněných, z toho 84 těžce, 18 obětí svým zraněním podlehlo. Závěr

Ve 4. ročníku ankety Hasič roku 2012 získal Traumateam ČR v kategorii Projekt roku 2. místo. V současné době se materiálním a technickým vybavením TT ČR podle Úředního věstníku EU č. 2008/73/ES, Euratom – „Civil Protection“ o civilní ochraně rozšiřuje na Modul č. 8, kterému přístrojové a instrumentální vybavení umožňuje provádět urgentní chirurgické operační výkony.

Gabriela Gottwaldová1,2, Bc. Kateřina Koloušková, DiS.1,2, Michal Vodička, DiS.1,3 KC MEKA TC FN Brno1, Klinika anesteziologie,

resuscitace a intenzivní medicíny – oddělení urgentního příjmu, FN Brno2, Klinika úrazové chirurgie, FN Brno3 (kolouskovak@seznam.cz)

Souhrn Česká republika vysílá týmy zdravotníků na rozličné humanitární mise. Tito odborníci se účastní v rámci svého vzdělávání také nejrůznějších cvičení. Účast Traumatýmu ČR na mezinárodním cvičení popisuje následující článek. Klíčová slova: Traumateam, humanitární mise, mezinárodní cvičení

1)
R
Ohodnoťte tento článek!