Tvarovatelná technologie podle nátury

Výběr stomických pomůcek podléhá hlediskům pacienta, schopnostem sebeobsluhy, jeho dovednostem i limitům zdravotního stavu. Cílem úspěšné edukace stomika je, aby byl pacient soběstačný v péči o stomii a mohl se vrátit zpět do běžného způsobu života co nejdříve. Novinky, které se každým rokem objevují v sortimentu stomických pomůcek, jsou berličkami pro vyrovnání se se změnou tělesných potřeb. Jejich využití zhodnotí stomik sám, podle „nátury“.

SUMMARY The selection of stoma appliances has to take into account the patients Leeds, self care abilities, skills and health status. The goal of the education should be the patient’s ability to take care of the stoma and return back to previous life as soon as possible. The new equipment that is introduced every year is meant to help the patient cope with the body changes. Each patient has his own way to evaluate the efficiency of the appliances. Key words: stoma, illeostomy, colostomy, peristomal maceration, molded technology

U pacientů po chirurgickém výkonu se založením stomie dochází ke změně projevů i formy uspokojování základní lidské potřeby – vyprazdňování. Ztrácí se příjemný pocit po uspokojení základní biologické potřeby. Navíc může být ztíženo uspokojování dalších vyšších potřeb počínaje přijetím vzhledu vlastního těla a konče potřebou sebeúcty a seberealizace.

Pro stomiky je velmi obtížné vyrovnat se se změnou způsobu svého života. Vliv má nejen fakt založení stomie, ale i samotná příčina – tedy onemocnění. V posledních desetiletích se podařilo vyvinout celou řadu stomických pomůcek a příslušenství, které podporují stomiky při snaze navrátit se do běžného života a obnovit co nejpřijatelnější přirozenost. Na trhu je celá řada moderních pomůcek. Jednou z dalších novinek se nyní stává dvoudílný systém Natura®.

V první kazuistice představím pacienta se založením axiální ileostomie. Krátce po operaci je sliznice střeva prosáklá a je velmi náchylná ke krvácení. Z důvodu otoku střevní sliznice jsme tedy použili tvarovatelnou podložku Natura®. Podložka se dobře přizpůsobuje střevní sliznici a je velmi flexibilní. Sáček se upevňuje pomocí plastového kroužku. Změnou je, že kroužek má nižší profil a je vyroben z měkkého plastu. Pro zacvaknutí stačí mírnější tlak. U pacienta byla zvolena po operaci tvarovatelná podložka ve velikosti kroužku 70 mm (obr. 1). Splňovala všechna pravidla pro dobré přilnutí zejména z toho důvodu, že otvor byl oválný, a to zjednodušilo postup při ošetřování, kdy je hlavním cílem při tvorbě vnitřního otvoru v podložce zkopírovat tvar a velikost stomie. Otvor tedy přesně vyhovoval pro použití a nebylo nutné se věnovat dalším úpravám. Po zmírnění otoku bylo možno použít podložku o průměru 57 mm (obr. 2) a otvor připravit rolováním manžety. V počátečním pooperačním období by se nemělo objednávat větší množství pomůcek najednou, aby bylo možno reagovat na změny stavu stomie změnou pomůcky.

Tvarovatelná technologie podle nátury - Obr. 1

Tvarovatelná technologie podle nátury - Obr. 2

Tvarovatelná technologie podle nátury - Obr. 3

Tvarovatelná technologie podle nátury - Obr. 4

Tvarovatelná technologie podle nátury - Obr. 5

Tvarovatelná technologie podle nátury - Obr. 6

V druhém případě se jednalo o pacienta s terminální kolostomií. Byla rovněž zvolena tvarovatelná podložka Natura® velikosti 57 mm (obr. 3). Ošetřování stomií u nově operovaných pacientů je velmi zjednodušeno prací s tvarovatelnou hmotou. Pacient se nemusí bát, že nevratně vystřihne příliš velký otvor v podložce a peristomální kůže bude vystavena dráždivému působení stolice. Na fotografii je patrné, že kůže na podložku reaguje příznivě (obr. 4).
Poslední kazuistika se týká pacientky s ileostomií, která přišla ke konzultaci kvůli zarudnutí kůže pod podložkou a mírné maceraci kolem stomie. Zvolili jsme celoželatinovou podložku Natura® 57 mm (obr. 5) a výpustný sáček InvisiClose. Při další kontrole byla kůže pod podložkou bez zarudnutí a bylo patrno i postupující hojení peristomální macerace (obr. 6).
Výběr pomůcek závisí na mnoha faktorech a je možno říci, že se odvozuje i podle „nátury“ pacienta. I systém Natura® tedy poskytne podporu stomikům, kteří mj. důvěřují tvarovatelné technologii.


O autorovi: Mgr. Veronika Zachová, I. chirurgická klinika, Všeobecná fakultní nemocnice Praha

Ohodnoťte tento článek!